Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018
x

ΑΔΕΙΕΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ 275 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΚΜ

Εγκρίθηκαν σήμερα από το περιφερειακό συμβούλιο οι 275 νέες άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου. Αποδίδονται 400 κενές θέσεις στις 91 λαϊκές του νομού

Συνολικά 275 άνεργοι θα μπορέσουν να αποκτήσουν ισάριθμες αδιάθετες άδειες για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στην Κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με το νόμο, δικαιούχοι των συγκεκριμένων αδειών είναι αποκλειστικά άνεργοι πολίτες.

Όπως ανακοίνωσε ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Γιουτίκας, οι 157 άδειες αφορούν σε πλανόδιους για την πώληση πρωτογενών προϊόντων γης (μεταξύ των οποίων και τα άνθη), προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και 118 άδειες για την πώληση βιομηχανικών προϊόντων.

«Στόχος μας, με την απόδοση των αδιάθετων αδειών του προηγούμενου έτους, είναι, πέρα από τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την άσκηση βιοποριστικής δραστηριότητας από πολίτες που έως τώρα είναι άνεργοι, η εξάλειψη του παρεμπορίου, η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στο χώρο του υπαίθριου εμπορίου εντός των γεωγραφικών ορίων της Κεντρικής Μακεδονίας, η δραστηριοποίηση νόμιμων πωλητών και η καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του καταναλωτικού κοινού», τόνισε ο κ. Γιουτίκας.

Ο ίδιος επισήμανε ότι πρόσφατα η αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για ανάλογους λόγους, προχώρησε στην απόδοση 116 κενών θέσεων σε λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σε επαγγελματίες και παραγωγούς που έχουν μεν νόμιμες άδειες, αλλά είχαν κατοχυρωμένες θέσεις σε μερικές μόνο λαϊκές αγορές, με συνέπεια να αξιοποιούν την άδεια τους μερικώς, για ορισμένες μόνο ημέρες της εβδομάδας.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, θα προχωρήσει και η απόδοση 400 και πλέον κενών θέσεων, που εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία «χαρτογράφησης» της υφιστάμενης κατάστασης στις 91 λαϊκές αγορές του νομού Θεσσαλονίκης, σε παραγωγούς και επαγγελματίες.

«Όσοι δραστηριοποιούνται στις λαϊκές θα κληθούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους είτε για την κατοχύρωση θέσεων, είτε για τη βελτίωση θέσεων που ήδη κατέχουν», είπε ο κ. Γιουτίκας.

Επίσης, στη σημερινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, εγκρίθηκε η εισήγηση για τις λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ώστε να διευκολυνθούν οι παραγωγοί και επαγγελματίες στην έκδοση και ανανέωση των αδειών τους, με την τροποποίηση του καταστατικού.




A+
A-







ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ