Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018
x

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ

Τροποποιητική απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, διευκολύνει την επιστροφή ΦΠΑ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Δεν θα στερούνται οι εξαγωγικές και οι επιχειρήσεις που διενεργούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις και δικαιούνται απαλλαγής από ΦΠΑ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών μέχρι ορισμένου ορίου, την απαλλαγή για τρεις διαχειριστικές περιόδους, επειδή έκαναν χρήση του Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής πέραν του 12μήνου, για το οποίο τους είχε εγκριθεί το όριο απαλλαγής.

Αυτό προκύπτει από απόφαση τροποποίησης της 1167/2015 απόφασης που εξέδωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, και η οποία βρίσκεται στο στάδιο δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επιπλέον, μεταβατικά, και στο πρότυπο της απόφασης 1247/2015, θα δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές, που εκ παραδρομής έχουν κάνει μέχρι την έκδοση της νέας απόφασης (14/09/2017) υπέρβαση του δωδεκαμήνου, για το οποίο είχε χορηγηθεί το όριο της απαλλαγής, να υποβάλουν αίτηση για να τους χορηγηθεί νέο όριο απαλλαγής. Στην περίπτωση αυτή, το όριο, που χρησιμοποιήθηκε μετά τη λήξη της δωδεκάμηνης ισχύος του Ε.Δ.Δ.Α., αφαιρείται από αυτό της επόμενης περιόδου.

Η αξία των Ε.Δ.Δ.Α., που έχουν εκδοθεί για το διάστημα αυτό, πρέπει να καλύπτεται με βάση το συνολικό ποσό, χωρίς το ΦΠΑ των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών του δωδεκαμήνου, που προηγήθηκε της υπέρβασης.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ