Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018
x

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΩΤΟ)

Ο δήμος προχώρησε σε μια σειρά παρεμβάσεων στο πάρκο ΙΚΑ - 25ης Μαρτίου και στη νησίδα μεταξύ των οδών Ολυμπιάδος και Κασσάνδρου.

Παρεμβάσεις στο πάρκο ΙΚΑ - 25ης Μαρτίου και στη νησίδα μεταξύ των οδών Ολυμπιάδος και Κασσάνδρου, στο πλαίσιο των εργασιών αναμόρφωσης χώρων πρασίνου, πραγματοποιήσε ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, στο πάρκο ΙΚΑ-25ης Μαρτίου και σε συνολική έκταση 340 τ.μ. καθαρού πρασίνου έγινε εκρίζωση παλαιών και ασθενικών θάμνων, κλάδεμα δένδρων, απομάκρυνση παλαιού χλοοτάπητα, εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού δικτύου και φυτεύσεις νέων δένδρων και θάμνων, στο διάστημα από 20 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου 2017.

Αντίστοιχα, ακολούθησε ανακατασκευή στη νησίδα μεταξύ των οδών Ολυμπιάδος και Κασσάνδρου, συνολικής έκτασης 84 τ.μ. καθαρού πρασίνου με κλάδεμα δένδρων, απομάκρυνση του παλιού και εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα, επιδιόρθωση του αυτόματου αρδευτικού δικτύου και φυτεύσεις θάμνων.

 Το πάρκο ΙΚΑ - 25ης Μαρτίου πριν και μετά την αναμόρφωση

 

Η νησίδα μεταξύ Ολυμπιάδος και Κασσάνδρου πριν και μετά την αναμόρφωση
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ