Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018
x

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ 2018 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει το 2017, ο φόρος υπεραξίας ακινήτων έλαβε εκ νέου αναστολή εφαρμογής με την τροπολογία που κατατέθηκε.

Μέχρι και τις 31/12/2018 αναστέλλεται για άλλη μια χρονιά ο φόρος υπεραξίας ακινήτων σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Ο φόρος υπεραξίας ακινήτων έλαβε εκ νέου αναστολή εφαρμογής, λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει το 2017.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει ότι από την κίνηση αυτή θα υπάρξει απώλεια εσόδων, για το έτος 2018, το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 24 εκατ. ευρώ.

Βασική αρχή του φόρου είναι ότι ο πωλητής ακινήτου θα πρέπει να πληρώνει φόρο 15% αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο και 26% αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ( πλέον του φόρου μεταβίβασης 3% που πληρώνει ο αγοραστής ) στην υπεραξία που προκύπτει αν αφαιρεθεί η τιμή κτήσης από την τιμή πώλησης συμβολαίου.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ