Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018
x

ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ

Οι σύμβουλοι αξιοποίησης θα υποβάλουν την εισήγησή τους στο ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ για τους υποψήφιους που πληρούν τα κριτήρια. Ποια τα επενδυτικά σχήματα.

Με την συμμετοχή δέκα επενδυτικών σχημάτων έληξε σήμερα η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Αλίμου.

Αφού αξιολογήσουν τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, οι σύμβουλοι αξιοποίησης θα υποβάλουν την εισήγησή τους στο ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ, για τους υποψήφιους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής: 

1. ΚΑΣΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και TEK – ART CALAMIS VE FENERBAHCE MARMARA TURIZM TELESISLERI A.S

3. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

4. Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5. ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ

6. ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΦΩΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΟΜΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ

7. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ PORT ADHOS SAS- DREAM YACHT METITERRANΕE - J&P AVAX S.A

8. AVIAREPS - COSMOS ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

9. ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP NV - A1 YACHT TRADE CONSORTIUM AE - ΣΤΗΡΙΞIΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.

10. LAMDA DOGUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ.

Οι σύμβουλοι αξιοποίησης αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ