Κυριακή 22 Ιουλίου 2018
x

ΔΕΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Σταύρος Κωνσταντινίδης γράφει για τις 10 παράλληλες ωφέλειες του νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

του Σταύρου Κωνσταντινίδη*

Η στάθμευση είναι ένα πρόβλημα όχι μόνο χωρικό αλλά και χρονικό. Στην πραγματικότητα η άσκηση επιζητά επίλυση στο ερώτημα: «Πώς μπορώ να εξυπηρετήσω τον μέγιστο αριθμό αυτοκινήτων, έχοντας εκ των πραγμάτων περιορισμένες θέσεις στάθμευσης, και ακριβώς τις ώρες που υπάρχει ζήτηση». Το νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στον Δήμο Θεσσαλονίκης, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο, θα επιφέρει την ορθολογικοποίηση των συνθηκών κυκλοφορίας και στάθμευσης στην πόλη.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης

Τα οφέλη μπορούν να συνοψιστούν σε δέκα συγκεκριμένα σημεία:

1. Θα αυξηθεί η εναλλαγή στάθμευσης. Δηλαδή κάθε θέση θα εξυπηρετεί περισσότερα αυτοκίνητα, από ό,τι σήμερα. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη προσβασιμότητα στο κέντρο από περισσότερους επισκέπτες χωρίς αντι-οικονομική χρήση των υπαρχουσών θέσεων στάθμευσης.

2. Οι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου θα έχουν περισσότερες θέσεις διαθέσιμες για την εξυπηρέτησή τους.

3. Η βελτίωση της προσφοράς θέσεων στάθμευσης θα μειώσει μεγάλο μέρος των άσκοπων οχηματοχιλιομέτρων για την ανεύρεση θέσης στάθμευσης, και θα ελαφρύνει την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

4. Η χρήση προηγμένης τεχνολογίας θα απαλλάξει τους πολίτες απο τη διαδικασία αγοράς καρτών. Θα επιτρέψει να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ευελιξία μέσω κινητού τηλεφώνου.

5. Η εφαρμογή του συστήματος θα επιτρέψει στον Δήμο, να προβεί σε πολλές παράλληλες και συμπληρωματικές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, οπως η αποτροπή της παράνομης στάθμευσης ειτε σε μεγάλους οδικούς άξονες οπως η Τσιμισκή ειτε στις περιπτώσεις του διπλοπαρκαρίσματος.

6. Οι επισκέπτες του κέντρου θα μπορούν να προγραμματίσουν από απόσταση την κάθοδό τους, συμπεριλαμβάνοντας και την παράμετρο της εξασφάλισης στάθμευσης.

7. Ενόψει και σχεδόν παράλληλα με το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης θα ενεργοποιηθούν το νέο ωράριο και σχέδιο φορτοεκφόρτωσης και η επαναχωροθέτηση των ΤΑΧΙ.

8.  Με διαχωριστές κυκλοφορίας, και στη συνέχεια με μόνιμες παρεμβάσεις θα αποκατασταθούν πολλά προβληματικά σημεία στην κυκλοφορία, κατά το πρότυπο των επιτυχημένων παρεμβάσεων στην Ερμού, στην Λέοντος Σοφού κτλ

9. Για πρώτη φορά εκτός από το εμπορικό - ιστορικό η πρόνοια για την στάθμευση επεκτείνεται σε βασικές οδικές αρτηρίες τόσο στην Άνω Πόλη όσο και στο Ε' Διαμέρισμα.

10. Η βελτίωση που αναμένεται θα είναι ιδιαίτερα σημαντική, και ειδικότερα θα ορθολογικοποιηθεί το ισοζύγιο προσφοράς / ζήτησης στάθμευσης, θα υπάρξει σε κάποιο βαθμό ομαλοποίηση της κυκλοφορίας κυρίως λόγω της μείωσης άσκοπων οχηματοχιλιομέτρων και ακόμη θα υπάρξει το παράλληλο περιβαλλοντικό όφελος για ολόκληρη την πόλη.

* Ο Σταύρος Κωνσταντινίδης είναι Συγκοινωνιολόγος - Πολιτικός Μηχανικός και ειδικός σύμβουλος του δημάρχου Θεσσαλονίκης.

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ