Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018
x

ΑΙΤΗΜΑ ΠΟΦΕΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΥΛΗΣ

Η ΠΟΦΕΕ με προηγούμενα έγγραφα είχε ζητήσει την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας του Ν.4446/2016 για τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Επιστολή προς τους αρμόδιους απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών, ζητώντας μεταφορά καταληκτικής ημερομηνίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης.

Η επιστολή απευθύνεται προς τους υπουργούς Δικαιοσύνης Κοντονή Σταύρο, Οικονομικών Τσακαλώτο Ευκλείδη, Υφυπουργό Οικονομικών Παπανάτσιου Αικατερίνη και τoν Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Πιτσιλή Γεώργιο.  

Η ΠΟΦΕΕ με προηγούμενα έγγραφα είχε ζητήσει την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας του Ν.4446/2016 για τις 31 Δεκεμβρίου 2017.  

Αναλυτικά η επιστολή:

Σύμφωνα με το Άρθρο 57 Παρ. 1 του Ν. 4446/2016, φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, μπορούν με νέα παράταση που δόθηκε μέχρι και τις 31/10/2017 να υποβάλουν ανέκκλητες αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές, δηλώσεις. Η ρύθμιση του ανωτέρω εδαφίου καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα του Ν. 4174/2013 (Α' 170), καθώς και οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι στις 30/9/2016.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με προηγούμενα έγγραφα της στις 22/5/2017 και στις 26/9/2017 είχε ζητήσει την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας του Ν.4446/2016 για τις 31/12/2017 τονίζοντας ότι ακόμη και αυτός ο χρόνος παραμένει ανεπαρκής για μια τέτοιου είδους διαδικασία. Μάλιστα είχε ζητηθεί και η διόρθωση του «ανέκκλητου των δηλώσεων» και της αλλαγής της ημερομηνίας αναφοράς αρχικής δήλωσης από 30/9/2016 σε 31/12/2016.

Για τους λόγους που έχουμε αναφέρει στις προηγούμενες επιστολές μας καθώς και λόγω του ότι η τελευταία παράταση του ενός μηνός που δόθηκε δεν είναι ικανή να αξιοποιηθεί πλήρως από τους φορολογούμενους - γεγονός που διαπιστώσαμε ως κλάδος - κρίνουμε απαραίτητη την εκ νέου μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών του Ν.4446/2016 και ζητάμε να μεταφερθεί στις 31/03/2018.

Πεποίθηση μας είναι ότι η ενσωμάτωση του νόμου αυτού ή της διαδικασίας του, στην ήδη υπάρχουσα ελεγκτική διαδικασία θα βελτίωνε περαιτέρω την εισπραξιμότητα στις παλαιές υποθέσεις που είναι πλέον εκτός προτεραιοποίησης ελέγχων.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ