Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018
x

ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΙΣΘ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Όπως αναφέρει ο ΙΣΘ, ο ΕΟΠΥΥ ζητά από συμβεβλημένους γιατρούς την υπογραφή της συνημμένης υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής συμψηφισμού για τα έτη 2012-2015.

Εξώδικο προς τον ΕΟΠΥΥ απέστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σχετικά με την πρόθεση του Οργανισμού να γίνει συμψηφισμός των οφειλών του προς τους συμβεβλημένους γιατρούς για τα έτη 2012-2015.

Όπως αναφέρει ο ΙΣΘ, ο ΕΟΠΥΥ ζητά την υπογραφή της συνημμένης υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής συμψηφισμού, ενώ καταγγέλει ότι με αυτόν τον τρόπο «επιχειρείται καταχρηστικά από τον ΕΟΠΠΥ η αφαίρεση από τα μέλη μας της δυνατότητας ελέγχου της κατάστασης των οφειλών 12-15 του ΕΟΠΥΥ προς αυτά».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΙΣΘ, καθώς και το σχέδιο επιστολής του εκάστοτε ιατρού προς τον ΕΟΠΥΥ:

«Σχετικά με την πρόσφατα αναρτηθείσα από τον ΕΟΠΥΥ παράνομη και καταχρηστική ανακοίνωση με τίτλο "Συμψηφισμός οφειλών 12-15", σας γνωρίζουμε ότι συνιστάται στα μέλη μας να μην προχωρήσουν στην ενέργεια "Αποδοχή Συμψηφισμού οφειλών 12-15" και υπογραφή της συνημμένης υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής συμψηφισμού, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό επιχειρείται καταχρηστικά από τον ΕΟΠΠΥ η αφαίρεση από τα μέλη μας της δυνατότητας ελέγχου της κατάστασης των οφειλών 12-15 του ΕΟΠΥΥ προς αυτά (προθεσμία τριών ημερών), ως επίσης η μη καταβολή τόκων από τον ΕΟΠΥΥ για τα οφειλόμενα ποσά των προηγουμένων ετών  -η τοκοφορία των οποίων έχει ήδη αναγνωρισθεί δικαστικά μέσω των ομαδικών αγωγών που έχουν ασκήσει μέλη μας με την συνδρομή του ΙΣΘ-  και κυρίως επιδιώκεται η παραίτηση των μελών μας από κάθε αγωγή και ένδικο μέσο που θα ασκηθεί ή έχει ήδη ασκηθεί και εκκρεμεί και για κάθε οφειλή του ΕΟΠΥΥ προς αυτά.

Αντ' αυτού θεωρούμε σκόπιμο να αποσταλεί από κάθε μέλος μας επιστολή προς τον ΕΟΠΥΥ, σχέδιο της οποίας ακολουθεί και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ΕΟΠΥΥ προς αυτήν να επακολουθήσει δικαστική επιδίωξη είσπραξης των οφειλομένων ποσών μετά των τόκων αυτών.

Επιπλέον ο ΕΟΠΥΥ παραβλέπει τις υποχρεώσεις του - από το πρώτο εξάμηνο του 2012- για τα οφειλόμενα προς τους συμβεβλημένους ιατρούς με τα ταμεία που εντάχθηκαν σε αυτόν, παρά το γεγονός ότι αποτελεί καθολικό διάδοχο τους.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει ήδη αποστείλει εξώδικο για τις οφειλές αυτές και συνεχίζει τις απαραίτητες ενέργειες για την εξόφληση τους».

Σχέδιο επιστολής:
 
Προς τον ΕΟΠΥΥ
 
Με την παρούσα σας δηλώνω ότι αρνούμαι και αποκρούω ως παράνομη και καταχρηστική την πρόσκληση του Οργανισμού σας για "Αποδοχή Συμψηφισμού οφειλών 12-15" και υπογραφή της συνημμένης υπεύθυνης δήλωσης, με ταυτόχρονη στέρηση της δυνατότητός μου ελέγχου των οφειλών του Οργανισμού σας προς εμένα, των τόκων επί των οφειλομένων ποσών και της δικαστικής επιδιώξεώς αυτών και σας δηλώνω ότι σε περίπτωση που παρά την παρούσα άρνησή μου προχωρήσετε στον παραπάνω συμψηφισμό θέλω ασκήσει κάθε ένδικο μέσο προς προστασία και ικανοποίηση παντός νομίμου δικαιώματός μου και αποκατάσταση πάσης θετικής και αποθετικής ζημίας μου.
 
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου
 
(πλήρη στοιχεία ιατρού)
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ