Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018
x

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΛΙΤ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΓΕΡΝΑΕΙ

Η επιχειρηματική ελίτ στη Βουλγαρία γερνά. Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη ανοίγει χάσμα μεταξύ των νέων και των μεγαλύτερων, σε ηλικία, διαχειριστών.

Σύμφωνα με έρευνα του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βουλγαρίας, η επιχειρηματική ελίτ στη Βουλγαρία γερνά. Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη ανοίγει ένα χάσμα μεταξύ των νέων και των μεγαλύτερων, σε ηλικία, διαχειριστών.

«Αυτή η ρήξη μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στη διαδικασία ακολουθίας», σύμφωνα με την έκθεση του Τόμτσο Τόμοφ - διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης Ικανοτήτων του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βουλγαρίας.

Η έκθεση παρουσιάστηκε σε επιστημονικό συνέδριο με θέμα την κινητικότητα του στελεχικού δυναμικού στην περίοδο 1989 -2017 και βασίζεται σε στοιχεία από διεθνείς μελέτες και έρευνα του ΒΕΒ για την επιχειρηματικότητα στη Βουλγαρία και την ακολουθία μεταξύ των γενεών στις επιχειρήσεις (κυρίως οικογενειακές).

Η έκθεση επισημαίνει, επίσης, ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον στη Βουλγαρία είναι συγκριτικά λιγότερο ανεπτυγμένο απ’ ό, τι σε άλλες χώρες που βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 42% όλων των ιδιωτικών επιχειρήσεων της Βουλγαρίας, σχηματίζουν, σχεδόν, το 20% προστιθέμενης αξίας στο ΑΕΠ της χώρας και εξασφαλίζουν το ένα τρίτο των θέσεων εργασίας. Οι ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες των οικογενειακών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία παραβλέπονται και υποτιμούνται από τους κρατικούς θεσμούς.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ακολουθία των επιχειρήσεων είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Η μεταφορά είναι η πιο κρίσιμη φάση του κύκλου ζωής των μικρών επιχειρήσεων και ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους στις οικογενειακές. Οι συνέπειες αυτής της τάσης μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά δυσμενείς για τη βουλγαρική οικονομία, αναφέρει η έκθεση.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ