Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018
x

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Ο προσανατολισμός των επιχειρήσεων στην υιοθέτηση νέων μεθόδων διαχείρισης της ποιότητας είναι απαραίτητος, τονίζει ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ.

Του Αθανάσιου Σαββάκη*

Κατά το παρελθόν, η βιομηχανική ανάπτυξη μιας οικονομίας εξαρτιόνταν από το μέγεθος και τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, ενώ η διεθνής αγορά αποτελούσε απλά μια συμπληρωματική διέξοδο των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί ριζικά, αφού στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η λειτουργία μιας επιχείρησης εξαρτάται σε πολύ σημαντικό βαθμό από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς. Η προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες του έντονου ανταγωνισμού που προκύπτει από την παγκοσμιοποίηση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιβίωση τους. Αναμφίβολα πρόκειται για μια επίπονη προσπάθεια, δεδομένου ότι οι έννοιες της ποιότητας και του ελέγχου οφείλουν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αφενός των πελατών για καλά προϊόντα και υπηρεσίες και αφετέρου του κοινωνικού συνόλου για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.

Σήμερα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας  αποτελεί τον κυριότερο στόχο της χώρας στο πλαίσιο της προσπάθειας εξόδου της από την οικονομική κρίση.  Αν και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα είναι πολλοί, εκείνοι που βασίζονται σε ποιοτικά στοιχεία είναι οι σπουδαιότεροι. Τούτο καθίσταται προφανές αν σκεφθούμε την ευρύτητα της έννοιας της ποιότητας σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες. Από το σχεδιασμό και την παραγωγή αγαθών, τις παρεχόμενες υπηρεσίες (δημόσιες και ιδιωτικές), μέχρι τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Ο ανταγωνισμός κρίνεται όλο και περισσότερο στην ποιότητα, η διασφάλιση της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την είσοδο και την παραμονή σε μία αγορά. Πολύ περισσότερο στη διεθνή αγορά.

Με αυτά τα δεδομένα ο προσανατολισμός των επιχειρήσεων στην υιοθέτηση νέων μεθόδων διαχείρισης της ποιότητας είναι απαραίτητος. Απαιτείται καθολική προσπάθεια των διοικήσεων των επιχειρήσεων για την ικανοποίηση των πελατών τους μέσω της συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών, και όχι μέσω αποσπασματικής διαχείρισης. Αυτό προϋποθέτει τη δημιουργία νέας κουλτούρας στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση, τους πολίτες και την  ευρύτερη κοινωνία.

Στην Ελλάδα, λόγω της οικονομικής κρίσης, βρισκόμαστε σε μεταβατική φάση. Κάτι που ευνοεί την άμεση και επαρκή συμμόρφωση και υποστήριξη των ευρωπαϊκών οδηγιών ποιότητας, έτσι ώστε αφενός να εμποδίσουμε την εισβολή προϊόντων και υπηρεσιών αμφίβολης ποιότητας στην εσωτερική αγορά και αφετέρου να διασφαλίσουμε την παραμονή του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου στην ευρωπαϊκή αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τομέας της βιομηχανίας δραστηριοποιείται χωρίς την παρουσία ουσιαστικής ασφαλιστικής δικλείδας στο πλαίσιο της ελληνικής αγοράς, η οποία χαρακτηρίζεται από:

⦁    Τον κατακλυσμό προϊόντων που κατασκευάζονται από τρίτες χώρες, χωρίς κανένα έλεγχο της γνησιότητας του σήματος CE.
⦁    Την εισαγωγή προϊόντων που ναι μεν διαθέτουν το χαρακτηριστικό σήμα CE, αλλά δεν πληρούν καμία από τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και προϋποθέσεις.
⦁    Την άσκηση έντονης πίεσης από διάφορες χώρες για ποικίλα προϊόντα χαμηλού κόστους, αλλά χωρίς προδιαγραφές ποιότητας.
⦁    Την ελλιπή και προβληματική λειτουργία εργαστηρίων και δημόσιων υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας και πιστοποίησης, που δεν πληρούν τις απαραίτητες και αναγκαίες προϋποθέσεις.

Με βάση όλα τα παραπάνω, η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου εθνικού συστήματος ποιότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει πλήρες πλαίσιο υποδομών και διαδικασιών, θεωρείται απαραίτητο όχι μόνο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των απαιτήσεων της διεθνοποιημένης αγοράς, αλλά και για την ικανοποίηση των προσδοκιών του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για τη διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών, καθώς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

*Ο Αθανάσιος Σαββάκης είναι επιχειρηματίας και πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ