Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018
x

ΥΠΟΙΚ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, παρατείνεται για τις 31 Οκτωβριου η ρύθμιση που έληξε τον Σεπτέμβριο

Ένα ακόμα μήνα παράταση στην ρύθμιση για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων δίνει το υπουργείο Οικονομικών, «λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης των φορολογουμένων».

Mε τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, παρατείνεται για τις 31 Οκτωβρίου η ρύθμιση που έληξε τον Σεπτέμβριο για εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση:

 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 παρατείνεται, λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης των φορολογουμένων, μέχρι και τις 31.10.2017 η προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών των άρθρων 57-60 του ν. 4446/2016 (Α' 240). Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την 1.6.2017 μέχρι και τις 31.10.2017 εφαρμόζονται οι συντελεστές πρόσθετων φόρων, που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4474/2017 (Α' 80).
 
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται από 90 σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του όρθρου 14 του ν. 4174/2013 η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα της οικειοθελούς αποκάλυψης προκειμένου για την αμεσότερη εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για κοινοποιήσεις εντολών ελέγχου ή προσκλήσεις παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 (Α' 170) που διενεργούνται από την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος και εφεξής. Εφόσον η κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 έχει γίνει μέχρι την κατάθεση του παρόντος νόμου και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των 90 ημερών για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, αυτές υποβάλλονται αποκλειστικά το αργότερο εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ