Πέμπτη 19 Απριλίου 2018
x

ΕΜΑΘΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκε η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου - Ικανοποιητική η επίδοση της χώρας μας

Ικανοποιητική ήταν η επίδοση της Ελλάδας για το οικονομικό έτος 2015 αναφορικά με τις δαπάνες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σύμφωνα με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αυτό ήταν ένα από τα συμπεράσματα της παρουσίασης που πραγματοποιήσαν ο Νίκος Μηλιώνης, μέλος του ΕΕΣ και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου και η Ιουλία Παπαθεοδώρου, Πάρεδρος του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, το απόγευμα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ΠΑΜΑΚ.

Tο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί τον εξωτερικό ελεγκτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευθύνη του είναι να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δήλωση τόσο ως προς την αξιοπιστία των λογαριασμών όσο και ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται.

Σύμφωνα με εκπροσώπους του Συνεδρίου, η Ελλάδα αποδείχθηκε «καλή μαθήτρια» καθώς διδάχθηκε από τα λάθη του παρελθόντος και τα επίπεδα σφάλματος τα οποία εντοπίστηκαν στους ελέγχους που έγιναν στους λογαριασμούς της κινούνται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναφέρθηκε ότι δεν εντοπίστηκε κανένα σφάλμα αναφορικά με τις δαπάνες των ευρωπαϊκών κονδυλίων στον τομέα της οικονομικής και πολιτικής συνοχής, όπου περιλαμβάνονται χρηματοδοτικά και επενδυτικά προγράμματα για έργα υποδομής, διατήρηση θέσεων εργασίας και στήριξη των ΜΜΕ. Αντίστοιχα, στον συνολικό ευρωπαϊκό έλεγχο αυτός είναι ο τομέας με τον μεγαλύτερο βαθμό σφάλματος (5,2%), καθώς συνήθως σε αυτόν εμπλέκονται δημόσιες συμβάσεις.

Αντίθετα, δύο σφάλματα, ένα εκ των οποίων εκτιμάται ότι υπάγεται στην κατηγορία της απάτης, εντοπίστηκαν στον τομέα των φυσικών πόρων, όπου συμπεριλαμβάνονται οι αγροτικές, αλιευτικές και θαλάσσιες πολιτικές. Συγκεκριμένα στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, εντοπίστηκαν παρατυπίες σε διαγωνισμό με προϋπολογισμό άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ που διοργανώθηκε από Περιφέρεια της χώρας στο πλαίσιο προγράμματος επενδύσεων. Οι παρατυπίες αυτές είχαν σχέση με τους όρους του διαγωνισμού και στόχευαν τον περιορισμό του ανταγωνισμού. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα σύντομα θα κινηθούν οι κατάλληλες διαδικασίες.

Από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, όμως δεν έλειψε και αναφορά στα στοιχεία του προϋπολογισμού που κατέθεσε η Ελλάδα αναφορικά με το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (AEE) της για τα έτη 2008-2009. Τα “Greek Statistics” φαίνεται πως κυνηγούν ακόμα τη χώρα καθώς η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος-μέλος για το οποίο δεν έχουν αρθεί ακόμα οι επιφυλάξεις αναφορικά με τα δοθέντα στοιχεία, τα οποία επηρεάζουν το ποσοστό του ΑΕΕ που προσφέρει η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

«Οι μόνες εκκρεμείς γενικές επιφυλάξεις στο τέλος του 2015 αφορούσαν τα ελληνικά στοιχεία για το ΑΕΕ των ετών 2008 και 2009. Μολονότι έχει σημειωθεί πρόοδος ως προς τη
διευθέτησή τους, οι επιφυλάξεις αυτές δεν ήρθησαν. Εντούτοις, το 2015 η Επιτροπή εξακολούθησε να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα προβλήματα με την κατάρτιση των εθνικών λογαριασμών της Ελλάδας και διατήρησε το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας που είχε θέσει σε εφαρμογή το 2014 με στόχο τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης και ισχυρότερης εθνικής στατιστικής αρχής», αναφέρει χαρακτηριστικά η ετήσια έκθεση του Συνεδρίου. Στο κείμενο υπογραμμίζεται ακόμα ότι οι εργασίες της τεχνικής βοήθειας συμβάλλουν στη βελτίωση της αξιοπιστίας των ελληνικών στοιχείων για το ΑΕΕ και έχουν ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η ποιότητα αυτών των στοιχείων μπορεί να επηρεάσει τις επιμέρους εισφορές όλων των κρατών μελών στο πλαίσιο των ιδίων πόρων που βασίζονται στο ΑΕΕ.

Βελτιωμένη η επίδοση της ΕΕ

Βελτίωση όμως στα επίπεδα σφάλματος δεν παρουσίασε μόνο η Ελλάδα αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το συνολικό επίπεδο σφάλματος της είναι 3,8%. Τα ποσοστά για το 2014 και 2013 ήταν 4,4% και 4,5% αντίστοιχα, τη στιγμή που το επίπεδο σφάλματος που ξεπερνά το 2% επισημαίνεται ως «σημαντικό».

Αναλυτικά τα εκτιμώμενα επίπεδα σφάλματος στις δαπάνες στον τομέα της Ανταγωνιστικότητας ήταν 4,4%, στον τομέα της Οικονομικής Συνοχής 5,2%, στον τομέα των Φυσικών Πόρων 2,9%, στον τομέα “Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας” 2,8% και τέλος στον τομέα «Ασφάλεια και ιθαγένεια», όπου συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό δεν εντοπίστηκαν αδυναμίες.

Οι εκπρόσωποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου επισήμαναν βεβαίως ότι τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από ένα συγκριτικά μικρό δείγμα και πως πολλά από τα σφάλματα που εντοπίζονται αφορούν παρατυπίες γραφειοκρατικής φύσης και όχι αναγκαστικά θέματα νομιμότητας και εξαπάτησης.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ