Κυριακή 19 Αυγούστου 2018
x

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Ένα έργο δύσκολο, πολύπλοκο και χρονοβόρο, το οποίο μπορεί – εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση – να υλοποιηθεί. Γράφει ο Αθανάσιος Σαββάκης

του Αθανάσιου Σαββάκη*

Ο προγραμματισμός και ο στρατηγικός σχεδιασμός δύσκολα εντάσσονται στις λειτουργίες του κράτους, παρά το γεγονός ότι τις έννοιες αυτές οι κοινοτικοί κανονισμοί προσπάθησαν να τις επιβάλλουν εδώ και δεκαετίες. Η δημόσια διοίκηση αντιστέκεται πάντοτε σθεναρά σε οποιεσδήποτε εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις και αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να ακολουθήσει τους ρυθμούς του συνεχούς μεταβαλλόμενου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, η νέα μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του «Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (ΠΔΕ) κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού προτίθεται να ενσωματώσει αυτό ακριβώς που κάνει καθημερινά σχεδόν μια ιδιωτική επιχείρηση: την έννοια του στρατηγικού σχεδιασμού. Η πρόθεση της κυβέρνησης να εισαχθεί η λογική ότι το εθνικό ΠΔΕ θα πρέπει να λειτουργεί με συγκεκριμένους στόχους, να θέτει προτεραιότητες και να μετράει τα αποτελέσματα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ελπίδα εξορθολογισμού της λειτουργίας ενός – κατά κοινή ομολογία – σπάταλου κράτους.

Επιπλέον, το νέο ΠΔΕ, σχεδιάζεται να θέτει συγκεκριμένες αναπτυξιακές προτεραιότητες, που συνεπάγονται μεγάλες ενισχύσεις από την πλευρά του κράτους, άρα διάθεση περισσότερων κονδυλίων για την ενίσχυση κρίσιμων τομέων της οικονομίας.

Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό, θα πρέπει η μεταποίηση να είναι ο «πρώτος κρίσιμος τομέας» της οικονομίας που θα ενισχυθεί. Άμεσες και έμμεσες ενισχύσεις της ανταγωνιστικότητας της ξεχασμένης απ’ όλες τις κυβερνήσεις ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας, θα πρέπει να είναι στην πρώτη προτεραιότητα της διάθεσης των εθνικών κονδυλίων μέσω του ΠΔΕ.

Γιατί αν το καλοσκεφθούμε, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που αδυνατεί να υποστηρίξει έμπρακτα την εγχώρια βιομηχανία. Πρέπει τελικά να γίνει συνείδηση σε όλους μας ότι χωρίς ισχυρή παραγωγική βάση είναι αδύνατο να έχουμε μακροχρόνια ανάπτυξη.

Γι’ αυτό, και η ξεχασμένη από τις ελληνικές κυβερνήσεις βιομηχανία της χώρας, και ειδικά οι μεταποιητικές επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος, πρέπει κατ’ αρχήν να επιβιώσουν και στη συνέχεια να αναπτυχθούν, ούτως ώστε να εξακολουθήσουν να εισφέρουν θετικά στην ανάπτυξη της περιφέρειας.

Παράλληλα, προς τη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά στο ΠΔΕ. Τα τελευταία 15 χρόνια ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος προτείνει να γίνει το ίδιο για το σύνολο της νομοθεσίας που αφορά στην επιχειρηματικότητα στη χώρα. Η υλοποίηση μιας σαφώς μικρότερης έκτασης κωδικοποίησης της νομοθεσίας, όπως αυτή που αφορά στο ΠΔΕ, σε σχέση με τη νομοθεσίας για το σύνολο της επιχειρηματικότητας, μπορεί κάλλιστα να γίνει ο «προπομπός» μιας συνολικής αντιμετώπισης του θέματος. Ένα έργο δύσκολο, πολύπλοκο και χρονοβόρο, το οποίο μπορεί – εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση – να υλοποιηθεί. Κάτι τέτοιο θα ήταν μια πραγματική μεταρρύθμιση ουσίας.

*Ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης είναι επιχειρηματίας & πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ