Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018
x

ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Καινοτόμο σύστημα υποβοήθησης μπορεί να λύσει προβλήματα σε άτομα με νοητικά ελλείμματα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Νέες τεχνολογίες υπόσχονται να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της  Άνοιας Τύπου Alzheimer και της  Ήπιας Νοητικής Διαταραχής, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης και το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Μία από αυτές είναι το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things).  Ερευνητές του  EKETA και του IΠΤΗΛ, με υπεύθυνο τον Δρ. Ιωάννη Κομπατσιάρη και σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer, απέδειξαν μέσω μιας πρωτοποριακής διαχρονικής μελέτης ότι η μακροχρόνια χρήση καινοτόμων υποστηρικτικών τεχνολογιών παρακολούθησης αυξάνει την αξιοπιστία των παρατηρήσεων και βελτιώνει τη νοητική κατάσταση και την καθημερινή λειτουργικότητα ασθενών με νοητικά προβλήματα.

Η συγκεκριμένη μελέτη που αφορά την εγκατάσταση και χρήση του συστήματος στα σπίτια δύο συμμετεχόντων, σε συνδυασμό με τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις καθοδηγούμενες από αυτό επί ένα χρόνο, επαλήθευσε την κλινική και θεραπευτική αξία του συστήματος, καθώς και τα μακροχρόνια οφέλη της χρήσης του.

 Η καινοτομία της μελέτης έγκειται στη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία μεγάλου όγκου δεδομένων από συσκευές διασυνδεδεμένες στο λεγόμενο Διαδίκτυο των Αντικειμένων, μετά τη μακροχρόνια δωδεκάμηνη πιλοτική εφαρμογή του πρωτότυπου συστήματος σε εικοσιτετράωρη βάση, στα σπίτια δύο συμμετεχόντων. Τα δεδομένα του συστήματος μπορούν να προβληθούν στους κλινικούς απομακρυσμένα, μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής.

 Το σύστημα βοήθησε στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων και στον ακριβή εντοπισμό των λειτουργιών, που σημείωσαν βελτίωση, όπως τον ύπνο και την καθημερινή λειτουργικότητα, σε διάφορα χρονικά διαστήματα. Επίσης, επιβεβαιώθηκε η αξιοπιστία και η σωστή λειτουργία του συστήματος και παρατηρήθηκε αυξημένη εξοικείωση των ηλικιωμένων με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητά τους.

 Απώτερος σκοπός της μελέτης ήταν η αποτελεσματικότερη εφαρμογή θεραπευτικών λύσεων και η αντικειμενική αξιολόγηση της προόδου των συμμετεχόντων στον χρόνο, αποδεικνύοντας έτσι πως τα συγκεκριμένα συστήματα μπορούν να ενσωματωθούν επιτυχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι και ένα έτος.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ