Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018
x

ΜΑΞΙΜΟΥ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

Το Μαξίμου αναφέρει ότι η απόφαση να επιχειρηθεί η συναλλαγή αυτή βασίστηκε σε μια σειρά από θετικές εξελίξεις για την Ελλάδα.

Σημαντικό βήμα της στρατηγικής της Ελλάδας για να ανακτήσει βιώσιμη και σταθερή πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χαρακτηρίζει το Μαξίμου την έκδοση ομολόγου.

Σε ένα αναλυτικό σημείωμα αναφορικά με την εξέλιξη αυτή, το Μαξίμου αναφέρει πως η «Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε την έκδοση ομολόγου, με μία συναλλαγή με δύο σκέλη, η οποία αποτελείται από:

Μία προσφορά ανταλλαγής καθώς και μία προσφορά επαναγοράς έναντι μετρητών που απευθύνεται σε κατόχους των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου με λήξη το 2019.

Μία νέα έκδοση ομολόγου αναφοράς 5ετούς διάρκειας σταθερού επιτοκίου με λήξη το 2022».

Όπως εξηγεί το Μαξίμου, η συναλλαγή αυτή αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής η οποία αποσκοπεί: 

Στην προληπτική διαχείριση των άμεσων, μελλοντικών, χρηματοδοτικών αναγκών.

Στην μείωση χρηματοληπτικών αναγκών της Ελλάδας το 2019.

Στην έκδοση ενός ομολόγου με ικανοποιητική ρευστότητα, που θα αποτελεί σημείο αναφοράς στην καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών κρατικών χρεογράφων στο πλαίσιο ανασύστασής της.

«Η απόφαση να επιχειρηθεί αυτή η συναλλαγή, βασίστηκε σε μια σειρά από θετικές εξελίξεις για την Ελλάδα:

α. Την απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου.

β. Την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας σε Caa2, από τον οίκο Moody’s, στις 23 Ιουνίου 2017.

γ. Την έξοδο της χώρας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, στις 12 Ιουλίου 2017.

δ. Τη συμφωνία για την επί της αρχής συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα, στις 20 Ιουλίου 2017.

ε. Την αναβάθμιση της προοπτικής της ελληνικής οικονομίας από την Standard and Poor’s, στις 21 Ιουλίου 2017», καταλήγει το Μαξίμου.

 

 

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ