Σάββατο 21 Ιουλίου 2018
x

ΜΑΖΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

Η σύμβαση της Περιφέρειας με το ΑΠΘ είναι ύψους 150.000 ευρώ - Ο στόχος των δύο φορέων και οι πιθανές μέθοδοι αποκατάστασης

Το «πράσινο φως» άναψε η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης στη σύμβαση συνεργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του ΑΠΘ ώστε να γίνει το πρώτο βήμα αποκατάστασης των περιβαλλοντικών προβλημάτων στη δυτική πλευρά του παραλιακού μετώπου, που είναι η πιο υποβαθμισμένη.

Η προγραμματική σύμβαση, ύψους 150.000 ευρώ, έρχεται σε συνέχεια του έργου Terra-Med, που υλοποίησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αποτυπώνοντας την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, με σοβαρότατα περιβαλλοντικά προβλήματα υποβάθμισης εδαφών, καθώς και μία σειρά από προτεινόμενες δράσεις που θα μπορούν να υλοποιηθούν στην περιοχή για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.

Στόχος των δυο φορέων είναι «η από κοινού συνεργασία και η διενέργεια έρευνας για τον ακριβή προσδιορισμό του βαθμού και τύπου υποβάθμισης των εδαφικών οικοσυστημάτων στο δυτικό μέτωπο Θεσσαλονίκης».

Στο πλαίσιο της έρευνας, που θα διαρκέσει περίπου ένα χρόνο, θα προσδιοριστεί με ακρίβεια ο βαθμός και ο τύπος υποβάθμισης των εδαφικών οικοσυστημάτων (περιοχή πρώην βυρσοδεψείων, Δενδροποτάμου, δήμου Δέλτα, επιπτώσεις από λιπάσματα και φυτοφάρμακα, παράνομες εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, εγκαταλειμμένα εργοστάσια, βιομηχανίες πετρελαιοειδών, χωματερές, καθιζήσεις κτλ.). Δε θα μείνει όμως μόνο στις διαπιστώσεις. Οι επιστήμονες του ΑΠΘ θα κληθούν να προτείνουν έργα αποκατάστασης των εδαφικών οικοσυστημάτων, τα οποία θα επαναφέρουν τις λειτουργίες των εδαφών της περιοχής στο επιθυμητό επίπεδο αναφοράς με στόχο την προστασία και στήριξη των οικοσυστημάτων, την ομαλή στήριξη της τροφικής αλυσίδας και εν τέλει τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Η περιοχή που θα εξεταστεί περιλαμβάνει το παραλιακό μέτωπο από τον έκτο προβλήτα του λιμανιού μέχρι το Καλοχώρι και από τον αιγιαλό μέχρι την εθνική οδό (δήμοι Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Δέλτα). Εκεί εκτός των άλλων περιλαμβάνεται και η βιομηχανική περιοχή του Καλοχωρίου και η έκταση της περιοχής είναι 6,53 τ.χλμ. με περίμετρο 1,4 χλμ.

Στο πλαίσιο του έργου, θα γίνουν δειγματοληψίες και μετρήσεις πεδίου με τρόπο κατευθυνόμενο, αφού θα χρησιμοποιηθεί σαν μπούσουλας η πρώτη αποτύπωση των προβλημάτων, που έγινε στο Terra-Med. Εξαιρετικά σημαντικό είναι το γεγονός ότι θα μετρηθούν ουσίες, όπως βαρέα μέταλλα και τοξικά. Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα αξιολογηθεί ο τύπος υποβάθμισης, ο βαθμός υποβάθμισης, καθώς και η εδαφική διάστρωση στην οποία παρουσιάζεται η υποβάθμιση.

Στη συνέχεια θα επιλεγεί και θα εφαρμοστεί μέθοδος αποκατάστασης των επιβαρημένων εδαφών. Εξετάζεται η μέθοδος της φωτοεκχύλισης, δηλαδή η χρήση φυτικών ειδών, που συσσωρεύουν στους ιστούς τους μεγάλες συγκεντρώσεις τοξικών στοιχείων και ρύπων, αλλά και βαρέων μετάλλων, και με τη συγκομιδή τους απομακρύνονται από το έδαφος. Επίσης θα εξεταστεί η μέθοδος της βιοαποικοδόμησης (χρήση ενζύμων) για περιοχές με ρύπανση από υδρογονάνθρακες και απόβλητα βιομηχανιών πετρελαίου, όπως και οι μέθοδοι της έκπλυσης του εδάφους και της απομάκρυνσης ρυπασμένου εδάφους.

Σε περιπτώσεις όπου δεν αναμένεται να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα καμία από τις παραπάνω μεθόδους, ή όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση στερεών απόβλητων στο έδαφος (πλαστικά, λάστιχα, σίδερα, κ.λ.π.) θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή και απομάκρυνση όγκου εδάφους. Το έδαφος που θα απομακρυνθεί θα αντικατασταθεί από έδαφος καλής ποιότητας για την στήριξη των λειτουργιών σύμφωνα με το πλάνο ανάπτυξης (χώροι πρασίνου, κ.λ.π.).
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ