Τρίτη 21 Αυγούστου 2018
x

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω ειδικής εφαρμογής του Οργανισμού.

Πρόσκληση, εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθύνει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), προκειμένου να συνάψει συμβάσεις με οικογενειακούς γιατρούς.

Όπως αναφέρεται, ο αριθμός των συμβάσεων προκύπτει από τις ανάγκες του συνόλου του πληθυσμού εκάστου Τοπικού Δικτύου Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με βάση τις αποφάσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, υπεύθυνη δήλωση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω ειδικής εφαρμογής του Οργανισμού, και στη συνέχεια με ηλεκτρονικό μήνυμα θα ενημερώνονται για την πορεία της αίτησης τους.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ