Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018
x

ΣΗΜΕΡΑ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίασης θα παρουσιαστεί η έκθεση πεπραγμένων του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για το 2016.

Παρουσίαση του απολογισμού πεπραγμένων έτους 2016 της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 15:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων.

Επισημαίνεται ότι ο απολογισμός πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 217 του Ν. 3463/06, του άρθρου 20 παρ. 14 του Ν. 3731/2008 και του άρθρου 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το πλήρες κείμενο του απολογισμού βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (δείτε εδώ).

Στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίασης θα παρουσιαστεί η έκθεση πεπραγμένων του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για το 2016 (δείτε εδώ).
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ