Τρίτη 17 Ιουλίου 2018
x

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ UNISOFT - ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ Η ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ

Υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτριών τραπεζών για ριζική αναδιάρθρωση (μείωση) του τραπεζικού δανεισμού

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση του σχεδίου ανασυγκρότησης της Unisoft, η οποία προέβλεπε την ΑΜΚ κατά 5 εκατ. ευρώ, την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού και την έναρξη της διαδικασίας κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών από υποψήφιους επενδυτές.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η υλοποίηση νέας ΑΜΚ, από την οποία θα προκύψει η νέα σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με την οποία οι πιστώτριες τράπεζες θα κατέχουν το 98,1% και η Altec Holding το εναπομείναν 1,9%.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της α’ φάσης του σχεδίου ανασυγκρότησης, είχε υλοποιηθεί ΑΜΚ, ύψους 608.820 ευρώ, ενισχύοντας το συνολικό εταιρικό μετοχικό κεφάλαιο στο ποσό των 908.820 ευρώ.

Εντός του φθινοπώρου αναμένεται να ολοκληρωθεί και η τρίτη φάση του σχεδίου ανασυγκρότησης, με την επίσημη παρουσίαση της νέας εφαρμογής CAPITAL B.O.S..

«Με την ολοκλήρωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης, η νέα UNISOFT θα αποτελεί την πλέον σύγχρονη και υγιή ελληνική εταιρία πληροφορικής, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη σας και για τα επόμενα χρόνια», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Τον Οκτώβριο του 2016, η νέα διοίκηση της UNISOFT σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες, σχεδίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης, ριζική μείωση του δανεισμού, είσοδο νέων επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο και παρουσίαση νέων εφαρμογών.

Την 7η Ιουλίου 2017 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του σχεδίου, η οποία περιλάμβανε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 608.820€, τον ορισμό από τους νέους μετόχους των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, την αναδιάρθρωση των διευθυντικών στελεχών και τέλος, τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε νέα κτήρια στη Μεταμόρφωση Αττικής.

Το μετοχικό κεφάλαιο της UNISOFT, πριν από την ανωτέρω αύξηση, ανέρχονταν στο ποσό των 300.000€, αποτελούμενο από 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 60€ έκαστη, ενώ μετά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 908.820€, αποτελούμενο από 15.147 μετοχές ονομαστικής αξίας 60€ έκαστη. Διαμορφώνοντας την μετοχική σύνθεση της UNISOFT ως εξής: Πιστώτριες Τράπεζες 67,0 % και Altec Holding 33,0 %.

Την 31η Ιουλίου 2017 ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση του σχεδίου ανασυγκρότησης, κατά την οποία αποφασίστηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της UNISOFT Α.Ε. κατά το ποσό των 5.000.000€, με  την ολοκλήρωση της οποίας, η μετοχική σύνθεση θα διαμορφωθεί ως εξής: Πιστώτριες Τράπεζες 98,1 % και Altec Holding 1,9%.

Παράλληλα, υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτριών τραπεζών για ριζική αναδιάρθρωση (μείωση) του τραπεζικού δανεισμού στο ποσό των 7.500.000 € με 10ετή περίοδο αποπληρωμής και αποφασίστηκε να ανοίξει από τους συμβούλους της εταιρίας, η διαδικασία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών από όσους υποψήφιους επενδυτές  έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να εισέλθουν στο μετοχικό κεφάλαιο της UNISOFT.

Τέλος, εντός του φθινοπώρου, αναμένεται να ολοκληρωθεί και η τρίτη φάση του σχεδίου ανασυγκρότησης, με την επίσημη παρουσίαση της νέας εφαρμογής CAPITAL B.O.S., ενός Συστήματος Βελτιστοποίησης Επιχειρησιακών Λειτουργιών (Business Optimization System), που αποτελεί την πρώτη από μια σειρά νέων εφαρμογών που αναπτύσσονται από τη UNISOFT, με τη χρήση της νέας πλατφόρμας ανάπτυξης εφαρμογών B.O.S.

Οι εφαρμογές που σχεδιάζονται με τη χρήση της πλατφόρμας ανάπτυξης εφαρμογών B.O.S. χρησιμοποιούν τα πλέον σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού, ενσωματώνουν πλήρως όλες τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και είναι σχεδιασμένες για να βελτιστοποιούν τις λειτουργίες κάθε επιχείρησης και όχι απλώς να διαχειρίζονται τους εταιρικούς πόρους. Με την ολοκλήρωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης, η νέα UNISOFT θα αποτελεί την πλέον σύγχρονη και υγιή ελληνική εταιρία πληροφορικής, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη σας και για τα επόμενα χρόνια.».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ