Σάββατο 18 Αυγούστου 2018
x

ΚΑΝΟΝΙΚΑ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΑΣΘ - ΤΟ ΣΤΕ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν τις αιτήσεις επτά μετόχων που ζητούσαν να ανασταλεί προσωρινά η οικεία υπουργική απόφαση και ο νόμος 4482/2017

Κανονικά συνεχίζονται οι διαδικασίες εκκαθάρισης εν λειτουργία του ΟΑΣΘ, έπειτα από δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σήμερα, το Τμήμα Αναστολών του ΣτΕ σε σχηματισμό Ολομέλειας, με πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ηλία Μάζο, με τις υπ' αριθμ. 45 και 46/2017 αποφάσεις του, απέρριψε τις αιτήσεις των 7 πρώην μετόχων του ΟΑΣΘ που ζητούν να ανασταλεί προσωρινά η επίμαχη υπουργική απόφαση και ο νόμος 4482/2017.

Το Τμήμα Αναστολών απέρριψε τις δύο αιτήσεις, καθώς δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους, αφού δεν παρίσταται προδήλως βάσιμη. Ακόμη, το ΣτΕ έκρινε ως προς την οικονομική ζημιά που επικαλούνται οι πρώην μέτοχοι δεν είναι αρμοδιότητα του ΣτΕ, αλλά των πολιτικών δικαστηρίων. Ακόμη, όπως σημειώνεται στις δύο αποφάσεις αναστολών, η ηθική βλάβη την οποία επικαλούνται οι 7 πρώην μέτοχοι ότι θα υποστούν από την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, δεν συνιστά λόγο χορήγησης της αιτουμένης αναστολής.

Την Παρασκευή αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ η αίτηση των 399 πρώην μετόχων οι οποίοι ζητούν να ακυρωθεί, ως αντισυνταγματική, αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΣΑ) και ως παράνομη, τόσο η επίμαχη υπουργική απόφαση όσο και ο ίδιος νόμος 4482/2017. Πρόεδρος της Ολομέλειας του ΣτΕ θα είναι ο Νικόλαος Σακελλαρίου και εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας Ηλίας Μάζος.

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ