Τρίτη 17 Ιουλίου 2018
x

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΟΙ ΝΕΕΣ ΛΙΣΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έδωσε στη δημοσιότητα επικαιροποιημένους καταλόγους οφειλετών του δημοσίου, οι οποίοι είναι εμπλουτισμένοι.

Ενεργοποιώντας το σχετικό μνημονιακό προαπαιτούμενο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έδωσε στη δημοσιότητα επικαιροποιημένους καταλόγους οφειλετών του δημοσίου οι οποίοι αυτή τη φορά είναι εμπλουτισμένοι –τόσο σε επίπεδο φυσικών όσο και σε επίπεδο νομικών προσώπων- με τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ.

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων που ανακοινώθηκαν, τα 8909 φυσικά πρόσωπα και τα 14.083 νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στους καταλόγους που αναρτήθηκαν στους καταλόγους της ΑΑΔΕ έχουν συνολικά χρέη περίπου 102 δις. ευρώ.

Προϋπόθεση για να δημοσιοποιηθεί το όνομα ενός οφειλέτη ήταν οι οφειλές του να έχουν ξεπεράσει τις 150.000 ευρώ είτε προς την εφορία είτε προς τον ΕΦΚΑ είτε και προς τις δύο πηγές.

Πρόκειται για οφειλές, η καταβολή των οποίων καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.  Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, για τις οποίες έχει χορηγηθεί στον οφειλέτη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του και με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι συνεπής με τους όρους της, καθώς και όταν έχει χορηγηθεί  αναστολή καταβολής των οφειλών του.

Επίσης, ακολουθώντας σχετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εξαιρούνται οι οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα), των οποίων η οριστικοποίηση της οφειλής δεν έχει τελεσιδικήσει μέχρι σήμερα.

Τα φυσικά πρόσωπα  τα ονόματα των οποίων δόθηκαν στη δημοσιότητα χρωστούν 19,6 δις. ευρώ στην εφορία και 1,24 δις. ευρώ στον ΕΦΚΑ. Τα 14.083 νομικά πρόσωπα, έχουν συνολικά χρέη 73,26 δις. ευρώ προς την εφορία και 7,639 δις. ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τα ονόματα είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους:

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ