Τρίτη 21 Αυγούστου 2018
x

ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 548 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 3 έως τις 18 Ιανουαρίου, στις 14:00, ενώ οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 22 Ιανουαρίου

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη 1Γ/2017 του ΑΣΕΠ που αφορά τη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για 548 μόνιμες προσλήψεις προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 3 έως τις 18 Ιανουαρίου, στις 14:00, ενώ οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 22 Ιανουαρίου μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

 ΑΣΕΠ

 Αίτηση για την Προκήρυξη 1Γ/2017

 ΤΘ 14308

 Αθήνα Τ.Κ. 11510

Το ΦΕΚ της Προκήρυξης (ΦΕΚ 40/01-12-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ