Σάββατο 18 Αυγούστου 2018
x

ΤΑ 18 ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΚΜ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ

Τι προβλέπεται να γίνει στην Κεντρική Μακεδονία στο πλαίσιο του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης συστήματος μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ.

του Αλέξη Ανδρεάδη

Συνολικά 18 έργα ενίσχυσης και επέκτασης του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Μακεδονία προβλέπει στο «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2017-2026» ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και μάλιστα στην πρώτη τριετία. Μετά την πρώτη τριετία προβλέπονται άλλα 10 έργα στην περιοχή.

Ο ΑΔΜΗΕ έχει σχεδιάσει το πλαίσιο των απαιτούμενων έργων στην Κεντρική Μακεδονία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση περιοχών και στους επτά νομούς της περιοχής.

Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, οι στόχοι του δεκαετούς προγράμματος είναι «η διασφάλιση του εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, με τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο». Επίσης, «η μακροχρόνια ικανότητα του συστήματος να ανταποκρίνεται σε εύλογες ανάγκες για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας υπό οικονομικά βιώσιμες συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών που θα επιτρέψουν την αυξημένη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα». Για το τελευταία υπάρχει και ο εθνικός στόχος για το 2020 που είναι η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών σε ποσοστό 20% στην τελική κατανάλωση ενέργειας και 40% στην ηλεκτροπαραγωγή.

Τα έργα

Τα έργα που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την πρώτη τριετία του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ στην Κεντρική Μακεδονία είναι:

-13 έργα ενίσχυσης συστήματος:

1.Σύνολο έργου ΚΥΤ Λαγκαδά και παρελκόμενα έργα σύνδεσής του με το σύστημα.

2.ΚΥΤ Νέας Σάντας (μόνο το τμήμα που αποτελεί έργο ενίσχυσης).

3.Δυο νέες γραμμές μεταφοράς 150 kV ΚΥΤ Ν. Σάντας.

4.Κατασκευή νέας γραμμής μεταφοράς 150 kV Σφηκιά – Αιγίνιο ΤΑΠ.

5.Σφηκιά υδροηλεκτρικός σταθμός: Δυο νέες πλήρεις πύλες γραμμής μεταφοράς 150 kV σε διπλό ζυγό.

6.Αναβάθμιση υφιστάμενης γραμμής μεταφοράς 150 kV Κατερίνη Ι – Αιγίνιο ΤΑΠ – ΟΣΕ 1Ι ΤΑΠ.

7.Σύνολο έργων ενίσχυσης 150 kV σε υφιστάμενους υποσταθμούς: Σίνδος Ι.

8.Σύνολο έργων ενίσχυσης σε υφιστάμενα ΚΥΤ: Καρδίας (αντικατάσταση διαφορικής προστασίας 400 kV), Θεσσαλονίκης, Καρδίας.

9.Σύνολο έργων ενίσχυσης συστήματος 150 kV στην περιοχή Χαλκιδικής.

10.Σύνολο συνοδών έργων ΚΥΤ Λαγκαδά.

11.Σύνολο έργων ενίσχυσης 150 kV σε υφιστάμενους υποσταθμούς (μέρος ΙΙ): Μουδανιά, Ν. Πέλλα, Κατερίνη Ι και Σκύδρα.

12.Σύνολο έργων εκσυγχρονισμού συστημάτων ελέγχων σε ΚΥΤ και υποσταθμούς σταθμούς του συστήματος (μέρος Ι): ΚΥΤ Θεσσαλονίκης.

13.Σύνολο έργων ενίσχυσης 150 kV σε υφιστάμενους υποταθμούς (μέρος ΙΙΙ): Νάουσα, Μ. Μπότσαρη (Θεσσαλονίκη).

-5 έργα επέκτασης συστήματος:

1.ΚΥΤ Νέας Σάντας (τμήμα που αποτελεί έργο σύνδεσης μονάδων ΑΠΕ).

2.Αιγίνιο (νέος υποσταθμός).

3.Γραμμή μεταφοράς 150 kV Αιγίνιο – Σύστημα (γραμμή μεταφοράς Κατερίνη Ι – Αλεξάνδρεια).

4.Σύνολο έργου υπογειοποιήσεων κυκλωμάτων 150 kV στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

5.Σύνολο έργου αντικατάστασης καλωδιακής διασύνδεσης 150 kV Δόξα – Μ. Μπότσαρη – Ν, Ελβετία (αντικατάσταση υφιστάμενου υπόγειου καλωδίου) στη Θεσσαλονίκη.

-Έργα που προγραμματίζονται μετά την πρώτη τριετία (συνολικά 10, τα τρία πρώτα ενίσχυσης και τα επτά επόμενα επέκτασης του συστήματος):

1.Δυο νέοι αυτοσχηματιστές στο ΚΥΤ Ν. Σάντας.

2.Εκτροπή υφιστάμενης διασύνδεσης με τη Βουλγαρία προς το ΚΥΤ Λαγκαδά.

3.Σύνολο έργων (ΚΥΤ Ν. Σάντας, γραμμή μεταφοράς 400 kV ΚΥΤ Ν. Σάντας – Maritsa) και δεύτερη συνδετική γραμμή 400 kV με τη Βουλγαρία.

4.Σύνολο έργων ανακατασκευής σε υφιστάμενους υποσταθμούς (Εδεσσαίος ΥΗΣ).

5.Αναβαθμίσεις – αναδιατάξεις 150 kV και νέοι Υ/Σ περιοχή Κατερίνης (μέρος ΙΙ).

6.Σύνολο έργων νέου υποσταθμού Σίνδου ΙΙ.

7.Αναδιατάξεις γραμμών μεταφοράς (στην Καρδία).

8.Σύνολο έργων μετεγκατάστασης ΚΥΤ Καρδίας.

9.Προσθήκη πυλών 150 kV σε υφιστάμενους υποσταθμούς για εξυπηρέτηση φορτίων διανομής σε Σχολάρι και Κιλκίς.

10.Προσθήκη πυκνωτών Μ.Τ. σε υφιστάμενους υποσταθμούς σε: Δόξα (Θεσσαλονίκη Ι), Εύοσμο (Θεσσαλονίκη ΙΙ), Κιλκίς, Πολίχνη (Θεσσαλονίκη ΙΧ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, «η πλειονότητα του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής (58,8% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος) αποτελείται από θερμικές μονάδες, οι οποίες περιλαμβάνουν λιγνιτικές, πετρελαϊκές μονάδες και μονάδες φυσικού αερίου. Οι μονάδες αυτές καλύπτουν και το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (78,6% για το 2012). Οι κύριοι λιγνιτικοί σταθμοί βρίσκονται στην περιοχή της Πτολεμαΐδας στη βόρεια Ελλάδα και στην περιοχή της Μεγαλόπολης στην Πελοπόννησο. Οι πετρελαϊκοί σταθμοί και οι μονάδες φυσικού αερίου βρίσκονται κυρίως κοντά στην περιοχή της πρωτεύουσας, όπου συγκεντρώνεται περίπου το 30% της συνολικής κατανάλωσης του συστήματος. Ο στόλος των θερμικών μονάδων μπορεί να χαρακτηριστεί πεπαλαιωμένος, σε γενικές γραμμές, αφού οι περισσότερες μονάδες έχουν συμπληρώσει πάνω από 20 χρόνια λειτουργίας, αν και την τελευταία δεκαετία προστέθηκαν στο σύστημα περίπου 3.700 MW από νέες μονάδες φυσικού αερίου. Πάντως την τελευταία πενταετία τέθηκαν σε εμπορική λειτουργία πέντε νέες μονάδες συνδυασμένου κύκλου συνολικής καθαρής ισχύος 2.032 MW».

Για την προώθηση του προγραμματισμού του ΑΔΜΗΕ θα χρειαστεί η έγκριση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. Το θέμα επρόκειτο να εισαχθεί στη συνεδρίαση της προηγούμενης Παρασκευής, όμως αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ