Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018
x

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το θέμα της συνεδρίασης είναι η γνωμοδότηση επί του σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών και του τεχνικού προγράμματος του δήμου Θεσσαλονίκης

Με θέματα τη γνωμοδότηση επί του σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών και επί του σχεδίου του τεχνικού προγράμματος του δήμου Θεσσαλονίκης, για το οικονομικό έτος 2018 θα συνεδριάσει η επιτροπή διαβούλευσης του δήμου Θεσσαλονίκης.

Η συνεδρίαση θα γίνει την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου, στις 17.30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Βασ. Γεωργίου Α1, 1ος όροφος).

Η Επιτροπή Διαβούλευσης, όργανο που προβλέπει ο νόμος του «Καλλικράτη» (άρθρο 76), απαρτίζεται από 49 μέλη, εκ των οποίων τα 37 είναι εκπρόσωποι φορέων της πόλης και τα 12 δημότες, που επιλέχθηκαν κατόπιν κλήρωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ