Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018
x

ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Όπως γνωστοποίησε σήμερα με ανακοίνωσή της, η εταιρεία στις 12 Απριλίου προέβη στην εξόφληση του ομολογιακού δανείου της, ύψους 5 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου επανέρχεται από σήμερα, 3 Οκτωβρίου η μετοχή της Πλαστικά Κρήτης, με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της διοίκησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά και τη θετική εξέλιξη στην απαγωγή του κ. Μιχάλη Λεμπιδάκη, διευθύνοντος συμβούλου της εισηγμένης εταιρείας.

Η «Πλαστικά Κρήτης» ήταν σε αναστολή διαπραγμάτευσης από τα μέσα Μαρτίου του 2017, όταν και έγινε γνωστή η απαγωγή του επιχειρηματία.

Όπως γνωστοποίησε σήμερα με ανακοίνωσή της, η εταιρεία στις 12 Απριλίου προέβη στην εξόφληση του ομολογιακού δανείου της, ύψους 5 εκατ. ευρώ.

Στις 26 Ιουνίου 2015, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε την έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου µέχρι του ποσού των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Αυγούστου 2015 ενέκρινε την έκδοση Προγράµµατος Οµολογιακού ∆ανείου σύµφωνα µε το οποίο εκδόθηκαν 50 ονοµαστικές οµολογίες, ονοµαστικής αξίας 100.000 € η καθεµία µε ετήσιο επιτόκιο 3% και διάρκεια 3 έτη.

Εν συνεχεία το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ, καλύφθηκε σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Εταιρίας της 3ης Σεπτεµβρίου 2015.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2017 αποφάσισε την εξόφληση του παραπάνω Οµολογιακού ∆ανείου, η οποία έλαβε χώρα στις 12 Απριλίου 2017.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ