Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018
x

ΞΕΚΙΝΑ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΙΧ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία, η οποία θα περισυλλέγει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα

Ξεκινά στα τέλη Μαρτίου – αρχές Απριλίου την περισυλλογή και εκποίηση των εκατοντάδων εγκαταλελειμμένων οχημάτων, εντός των ορίων του, ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία, η οποία θα περισυλλέγει και θα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της με δικά της μέσα, τα οχήματα που θα έχουν χαρακτηριστεί ως εγκαταλελειμμένα.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του δήμου, αρμόδιο για θέματα Καθαριότητας Θωμά Ψαρρά υπολογίζεται ότι μέσα στον χρόνο θα έχουν συλλεχθεί 300 ΙΧ αυτοκίνητα και άλλα 100 φορτηγάκια.
 
«Εκτιμάται ότι είναι πάνω από 1.000 τα οχήματα, που είναι εγκαταλελειμμένα σε όλες τις κοινότητες», υπογράμμισε ο κ. Ψαρράς.

Από το επόμενο διάστημα, οι επόπτες Καθαριότητας θα εντοπίζουν το εγκαταλελειμμένο όχημα, θα ενημερώνουν το αρμόδιο τμήμα και στη συνέχεια θα ειδοποιείται η εταιρεία να το απομακρύνει.

«Πρέπει να καταστεί σαφές στους δημότες ότι δεν θα ανεχθεί ο δήμος άλλο αυτή την κατάσταση. Αυτά τα οχήματα είναι εστίες μόλυνσης. Όταν παραδίδουν οι δημότες τις πινακίδες, δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας και πρέπει το όχημα να βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο - πάρκινγκ και όχι στον δρόμο. Τι στιγμή που θα βάζουμε το ειδικό αυτοκόλλητο, ο ιδιοκτήτης πρέπει να το απομακρύνει», ξεκαθάρισε ο κ. Ψαρράς.   

Η διάρκεια της συνεργασίας μεταξύ του δήμου και της εταιρείας ορίζεται σε ένα έτος, μετά από την υπογραφή και πρωτοκόλληση της σχετικής σύμβασης.

Το οικονομικό όφελος που θα προκύπτει για τον Δήμο βάσει της σύμβασης ορίζεται στα 80 ευρώ ανά τεμάχιο για επιβατικά Ι.Χ. και 150 ευρώ ανά τεμάχιο για φορτηγά.  

Μόνο το 2017 είχαν γίνει στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου 930 καταγγελίες από δημότες για εγκαταλελειμμένα οχήματα στους δρόμους των κοινοτήτων.

Σε αυτά πραγματοποιήθηκαν 630 επικολλήσεις και αποσύρθηκαν τελικά μόλις τα 93. Τα τελευταία τρία χρόνια περισυλλέχθηκαν περισσότερα από 400 εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα.

Ως «εγκαταλειμμένα», χαρακτηρίζονται εκείνα τα οχήματα, τα οποία :

α) εγκαταλείπονται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους, στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες,

β) εγκαταλείπονται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής,

γ) εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου, κατά δήλωσή, του,

δ) αποτελούν γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της κατάστασης που βρίσκονται, δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούν στο σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Ένα εγκαταλειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του Π.Δ. 116/2004, είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και αποτελεί στερεό απόβλητο.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το εγκαταλελειμμένο όχημα, που χαρακτηρίζεται ως στερεό απόβλητο, εφόσον δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, περιέρχεται στην κυριότητα του οικείου Δήμου και περισυλλέγεται, προκειμένου να ανακυκλωθεί και για το λόγο αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε., με σκοπό την οριστική διαγραφή και απο-ταξινόμησή του.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ