Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018
x

ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΑ 5 ΔΙΣ. ΤΑ ΦΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, σε 3,843 δισ. ευρώ ανέρχονται οι οφειλές υπουργείων και φορέων και σε 1,210 δισ. ευρώ οι εκκρεμείς επιστροφές

Διευρύνθηκαν τα χρέη του Δημοσίου προς τους προμηθευτές και τους φορολογουμένους κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους σε σχέση με το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Συγκεκριμένα, οι οφειλές του Δημοσίου προς τους προμηθευτές, καθώς και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, ανήλθαν το πρώτο πεντάμηνο του έτους στα 5,053 δισ. ευρώ έναντι 4,959 δισ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου. Ουσιαστικά οι οφειλές του Δημοσίου αυξήθηκαν κατά 94 εκατ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το Δημόσιο δεν αποπληρώνει τους προμηθευτές του, εξέλιξη που θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα ως προς την εκταμίευση της δεύτερης υποδόσης των 800 εκατ. ευρώ το φθινόπωρο. Και αυτό καθώς οι πιστωτές έχουν θέσει ως όρο τη συμμετοχή και του ελληνικού Δημοσίου για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχει δημιουργήσει. Προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αλλά και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στοχεύουν στην άμεση πίστωση εκκρεμών επιστροφών φόρων έως 10.000 ευρώ χωρίς έλεγχο και για ποσά μεγαλύτερα σε διάστημα 90 ημερών, υπό την προϋπόθεση οι επιχειρήσεις να έχουν «καθαρό» φορολογικό πρόσωπο. Δηλαδή, το Δημόσιο επικεντρώνεται στην επιστροφή των φόρων και όχι στην άμεση πληρωμή των προμηθευτών, καθώς η απορρόφηση κονδυλίων από τους φορείς για να πληρώσουν τους προμηθευτές απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πάντως και σύμφωνα με τα στοιχεία, στο πεντάμηνο του έτους:

1) Οι συνολικές οφειλές υπουργείων, ασφαλιστικών ταμείων, νοσοκομείων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ανήλθαν στα 3,843 δισ. ευρώ τον Μάιο από 3,914 δισ. ευρώ στα τέλη Απριλίου.

2. Οι εκκρεμείς επιστροφές ανέρχονται σε 1,210 δισ. ευρώ τον Μάιο από 1,051 δισ. ευρώ στα τέλη Απριλίου.

3. Συνολικά το ποσό που χρωστάει το ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται στα 5,053 δισ. ευρώ (3,843 δισ. ευρώ οι οφειλές υπουργείων και φορέων και 1,210 δισ. ευρώ εκκρεμείς επιστροφές).

4. Από τα 3,843 δισ. ευρώ τα:

• 2,246 δισ. ευρώ χρωστούν οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης.
• 543 εκατ. ευρώ χρωστούν τα νοσοκομεία.
• 479 εκατ. ευρώ είναι οι οφειλές των νομικών προσώπων.
• 342 εκατ. ευρώ το χρέος των δήμων.
• 235 εκατ. ευρώ τα χρέη των υπουργείων.

Οι «κρυφές» οφειλές

Εκτός από τα χρέη ύψους 5,053 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το ελληνικό Δημόσιο χρωστάει ακόμα 1,93 δισ. ευρώ. Πρόκειται για επιστροφές φόρων (εισοδήματος και ΦΠΑ) σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Το ποσό αυτό, παρά το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει στις εφορίες τους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν έχει ελεγχθεί από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην εγγράφεται ως επίσημη υποχρέωση του Δημοσίου, αλλά να παραμένει άγνωστο πότε θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ