Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019
x

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με την ΚΑΘ και την ΟΚΑΑ - Οι επιλέξιμες δαπάνες

Στην αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ ΑΕ) και στην Κεντρική Αγορά Αθηνών (ΟΚΑΑ ΑΕ), στοχεύει νέα δράση του ΕΣΠΑ με συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση των υποδομών και των εγκαταστάσεων των δύο συγκεκριμένων αγορών. 

Σύμφωνα με την πρόσκληση, η ενέργεια αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της χώρας για τη συγκέντρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε οργανωμένους υποδοχείς με στόχο αφ' ενός την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με υποστηρικτικές για τη λειτουργία τους υποδομές, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη δημιουργία αλυσίδων αξίας και οικονομιών κλίμακας, αφ' ετέρου την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στο πλαίσιο της εφαρμογής του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού.

Στις εγκαταστάσεις των ΚΑΘ και ΟΚΑΑ, που αποτελούν δημόσιες επιχειρήσεις με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο (Υπερταμείο) και εποπτεύονται από τα υπουργεία Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, δραστηριοποιούνται περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τις δύο αγορές. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από τις 4 Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου και ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 100.000 ευρώ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου του 2023.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

1. Κτήρια, εγκαταστάσεις: ανέγερση νέων ή και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργίας της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των υποδομών από ΑμεΑ, την ενεργειακή αναβάθμισή τους, υποδομές σύνδεσης με οδικούς και τυχόν σιδηροδρομικούς άξονες, κ.α.

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός: κύριος και βοηθητικός μηχανολογικός εξοπλισμός και ειδικών εγκαταστάσεων στους χώρους λειτουργίας, συστήματα αυτοματοποίησης διαδικασιών, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, εξοπλισμός ΤΠΕ απαραίτητος για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους και την εξυπηρέτηση των στεγασμένων επιχειρήσεων κ.α.

3. Εξειδικευμένα λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού: ηλεκτρονική παρακολούθηση και διαχείριση των υποδομών, διαχείριση πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών, ηλεκτρονική τιμολόγηση, διαχείριση αποθηκευτικών χώρων, διαχείρισης κυκλοφορίας, διαχείρισης της πρόσβασης στους χώρους του ΟΚΑΑ, ποιοτικό έλεγχο των διαδικασιών, ανάπτυξη δραστηριοτήτων e-business και e-marketing κ.α.

4. Πιστοποίηση συστημάτων: Πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και υγιεινής και ασφάλειας για τις δραστηριότητές τους.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση, ΕΔΩ.

 

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ