Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020
x

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΤΟ ΕΣΠΑ

Οικονομία και επιχειρηματικότητα, προβολή και αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος και αγροτική ανάπτυξη στο επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού.

Στα 2 δισ.ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό, που θα διατεθεί στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, ενώ το ποσό που  θα διαχειριστεί αυτοτελώς η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης είναι 808 εκατ.ευρώ. Όπως επισημαίνει στο VORIA.GR o γενικός γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, κ. Δημήτρης Σταμάτης, το «άνοιγμα» του ΕΣΠΑ αποτελεί την αφετηρία μιας νέας εποχής για την οικονομική ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της. "Εξάλλου, το Γ΄ ΚΠΣ «έκλεισε» για την περιοχή, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αποτέλεσμα της  συνεργασίας όλων των φορέων. Ειδικότερα, το ποσοστό απορρόφησης έφτασε στο 112 %, ενώ σε πάνω από 1.600 ανήλθαν τα ενταγμένα έργα που απαντούν σε χρονίζοντα προβλήματα του τόπου", αναφέρει ο κ.Σταμάτης.

Κονδύλια ύψους 302 εκατ.ευρώ σε υποδομές

Σε 302 εκατ.ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του άξονα Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας, ο οποίος περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας για την καλύτερη πρόσβαση σε χώρους ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων (ΒΙΠΕ και Λιμάνια) και σε ορεινές ή απομακρυσμένες περιοχές.

Επίσης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών, η συμπλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου και η σύνδεση του με χώρους οικονομικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ.Σταμάτη, στόχος είναι η συμπλήρωση και η κατασκευή των καθέτων οδικών αξόνων παράλληλα με την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των μεθοριακών σταθμών.

Ο κ. Σταμάτης σημειώνει ότι στον άξονα για την ψηφιακή σύγκλιση και την επιχειρηματικότητα, συνολικού προϋπολογισμού 37 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνονται άμεσες ενισχύσεις για την προώθηση επενδυτικών σχεδίων στους τομείς της μεταποίησης , του εμπορίου και των υπηρεσιών. Οι δράσεις είναι εστιασμένες σε ειδικά χωρικά σύνολα και ιδιαίτερα σε περιοχές ή τομείς που αντιμετωπίζουν αναδιάρθρωση της οικονομικής τους δραστηριότητας (π.χ. αγροτικές περιοχές, μεθοριακές περιοχές,), σε ειδικές ομάδες πληθυσμού και σε ειδικές μορφές τουρισμού (π.χ. αγροτουρισμός) σε συνάφεια με τις χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ. Σχεδιάζεται ακόμη, η κάλυψη των αναγκών του προγράμματος ΜΜΕ, Εμπόριο - Υπηρεσίες.

Συμπληρωματικά ο άξονας για την αειφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής, συνολικού προϋπολογισμού 458 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στην προστασία, αναβάθμιση και ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, στην αναβάθμιση των υποδομών υγείας, στην αναβάθμιση των συνθηκών ποιότητας του εκπαιδευτικού δικτύου, στην ανάδειξη του πολιτισμού και στην επίτευξη χωρικής συνοχής με την εφαρμογή δράσεων Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης.

Στον άξονα αυτό περιλαμβάνονται και οι δράσεις τύπου ΕΚΤ (Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου), για την συνέχιση των Δομών «Βοήθεια στο Σπίτι».

"Πέραν του γενικότερου αναπτυξιακού πλαισίου που έχει τεθεί με την εκπόνηση του ΕΣΠΑ, στόχος μας  είναι να προσδιορίσουμε τον  στρατηγικό στόχο της ανάπτυξης της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, συμβατά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε περιοχής. Συγκεκριμένα, το ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο αναπτυξιακό όραμα για την περιφέρειά μας θα προκύψει μέσα από αξιόπιστες μελέτες στις οποίες θα εμπλέκονται και φορείς του δημοσίου καθώς και της αυτοδιοίκησης, ώστε να υπάρχει η συναίνεση και η δέσμευση όλων στις κατευθύνσεις που θα αποφασιστούν", επισημαίνει ο κ.Σταμάτης.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι οι τομείς του στρατηγικού στόχου  θα είναι τουλάχιστον τρεις και ειδικότερα: η οικονομία και η επιχειρηματικότητα, η προβολή και αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και η αγροτική ανάπτυξη συμπεριλαμβανομένης και της αναδιάρθρωσης καλλιεργειών.

Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Σταθμό στην αναπτυξιακή πορεία της περιφέρειας αποτελεί, σύμφωνα με τον κ.Σταμάτη, η ίδρυση του Ερευνητικού Κέντρου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 Το Κέντρο θα αποτελείται από έξι Ινστιτούτα, τα αντικείμενα των οποίων συμπίπτουν με τους βασικούς οικονομικούς και κοινωνικούς άξονες, τους οποίους έχει θέσει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. "Η αρμονική συνεργασία του Κέντρου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο αναμένεται να δημιουργήσει συνθήκες μετεξέλιξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σε διεθνή στρατηγικό κόμβο έρευνας και τεχνολογίας και να την καταστήσει μοχλό σύγχρονης ανάπτυξης και πυλώνα προόδου και ευημερίας για τους κατοίκους της", καταλήγει ο κ.Σταμάτης.

Φώτης Λώλας                                                                                       A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ