Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019
x

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗ «ΝΕΑ ΤΟΥΜΠΑ»

Ο δήμος μπορεί να παραχωρήσει εκτάσεις στον σύλλογο - Το ύψος του γηπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 40 μ. - Προβλέπονται έως 600 θέσεις πάρκινγκ

Το φως της δημοσιότητας βλέπει σήμερα το πλήρες κείμενο της νομοθετικής διάταξης με την οποία το Ταμείο Εθνικής Άμυνας παραχωρεί στον ΠΑΟΚ έκταση σχεδόν 30 στρεμμάτων στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου της Τούμπας, προκειμένου να ανακατασκευαστεί το στάδιο και να λάβει σάρκα και οστά το πρότζεκτ «Νέα Τούμπα».

Όπως προβλέπεται στην τροπολογία, που υπεγράφη από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο και οδεύει προς ψήφιση στη Βουλή, η κατασκευή του νέου γηπέδου θα πρέπει να προχωρήσει στα επόμενα τέσσερα χρόνια, αλλιώς η παραχώρηση αναιρείται. «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας αίρεται η παραχώρηση σε περίπτωση που δεν έχει εκπληρωθεί ο σκοπός της παραχώρησης μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 7», αναφέρεται στα χαρακτηριστικά.

Μπορεί να πάρει επιπλέον εκτάσεις από τον δήμο

Μάλιστα, η διάταξη, το περιεχόμενο της οποίας αποκαλύπτει η εφημερίδα Metrosport, δίνει τη δυνατότητα στον Δικέφαλο του Βορρά να του παραχωρηθεί από τον δήμο Θεσσαλονίκης «οποιαδήποτε όμορη έκταση του Δήμου και να συνενωθεί με το παραχωρούμενο ακίνητο».

Ό,τι κτίσμα αποφασίσει να κατεδαφίσει ο ΠΑΟΚ εντός του χώρου που παραχωρείται θα γίνει «με αποκλειστική ευθύνη, μέριμνα και έξοδά του».

Στα 40 μ. το ύψος, 600 θέσεις πάρκινγκ

Ακόμη, το ύψος του νέου γηπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 40 μέτρα, με εξαίρεση το ύψος των πυλώνων φωτισμού. Η αλλαγή του επιτρεπόμενου ύψους δόμησης ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα των «ασπρόμαυρων», αφού, με βάση τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, το κτίσμα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 35 μέτρα.

Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης της επιφάνειας του χώρου παραμένει στο 35%, ο συντελεστής δόμησης στο 1,8 και ο συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης σε 4,5, όπως δηλαδή είχε οριστεί με απόφαση της υφυπουργού Περιβάλλοντος Ροδούλας Ζήση στις 11 Δεκεμβρίου του 2003, όταν το γήπεδο του ΠΑΟΚ αποφασίστηκε να λειτουργήσει ως προπονητήριο των ποδοσφαιρικών ομάδων που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Τέλος, σύμφωνα με την τροπολογία, ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης των αυτοκινήτων ορίζεται συνολικά στις 600. Από αυτές 200 θέσεις πρέπει να βρίσκονται εντός χώρου των νέων εγκαταστάσεων ή σε άμεση επαφή με αυτές και οι υπόλοιπες 400 θέσεις πρέπει να βρίσκονται σε ιδιόκτητο ή δημόσιο ή δημοτικό ακίνητο που να μην απέχει από τις εξυπηρετούμενες εγκαταστάσεις περισσότερα από 1.000 μέτρα και οι οποίες θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η διάταξη έχει ισχύ 99 χρόνων.

Βεβαίως, για να προχωρήσει το πρότζεκτ ανακατασκευής που επιθυμεί ο Ιβάν Σαββίδης απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Βάσει καταστατικού απαιτείται η συναίνεση των 3/4 των μελών που θα παραστούν στη ΓΣ, αλλά το ζήτημα είναι μάλλον τυπικό, καθώς μοιάζει απίθανο να βρεθούν μέλη της «μαμάς» του συλλόγου που θα πουν «όχι».

Αναλυτικά το κείμενο της νομοθετικής ρύθμισης:

«1. Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση για ενενήντα εννέα (99) έτη στο ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών» (Π.Α.Ο.Κ.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ιδρύθηκε με την αριθ. 822/1926 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στο εξής «Σωματείο», έκταση συνολικού εμβαδού 29.284 τ.μ., η οποία βρίσκεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης και αποτελείται από τα ακίνητα : α) με ΚΑΕΚ 190446701019/0/0 εμβαδού 21.722 τ.μ., β) με ΚΑΕΚ 190446701021/0/0 εμβαδού 344 τ.μ., τα οποία ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας και γ) με ΚΑΕΚ 190446304020/0/0 εμβαδού  218 τ.μ το οποίο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στο Ελληνικό Δημόσιο, ώστε, μαζί με το όμορο ακίνητο με ΚΑΕΚ 190446701017/0/0 που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στο Σωματείο, να αποτελεί ενιαία έκταση για την εκπλήρωση του καταστατικού σκοπού του και την ανέγερση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου με τις απαραίτητες βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις συνοδές χρήσεις και συμπληρωματικές τους λειτουργίες. Η παραχωρούμενη έκταση καθώς και η ιδιοκτησία του Σωματείου δύναται να τροποποιηθούν κατά όρια και έκταση κατά τη διαδικασία των πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας αίρεται η παραχώρηση σε περίπτωση που δεν έχει εκπληρωθεί ο σκοπός της παραχώρησης μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 7.

2. Το Σωματείο εξουσιοδοτείται με το παρόν και αναλαμβάνει, στο όνομα και για λογαριασμό των κυρίων των παραχωρούμενων ακινήτων, το ίδιο ή δια εξουσιοδοτημένων από αυτό οργάνων, να διεκπεραιώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ενώπιον της Διοίκησης, να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό των κυρίων των ακινήτων συμβολαιογραφικές πράξεις που αφορούν στην παραχώρηση σε κοινή χρήση τμήματος της παραπάνω έκτασης, στην ανταλλαγή ή στην προσάρτηση εκτάσεων με ακίνητα του Δήμου Θεσσαλονίκης ή στη σύσταση δουλείας επί αυτής εντός του χρονικού ορίου της παρ. 1, προκειμένου να εκδοθούν πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού των εκτάσεων που παραχωρούνται με το παρόν και να αποβληθούν τρίτοι, μη κύριοι, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Σε περίπτωση που από τη διαδικασία προκύψουν εισφορές σε χρήμα, αυτές θα βαρύνουν το Σωματείο. Για την επίτευξη του σκοπού της παραχώρησης και για την ολοκλήρωση και έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, κατά τις διατάξεις του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, δύναται να παραχωρηθεί στο Σωματείο από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, κατά χρήση και άνευ ανταλλάγματος, οποιαδήποτε όμορη έκταση του Δήμου και να συνενωθεί με το παραχωρούμενο ακίνητο. Κτίσματα που βρίσκονται επί της παραχωρούμενης έκτασης δύναται να κατεδαφιστούν με αποκλειστική ευθύνη, μέριμνα και έξοδα του Σωματείου.

3. Για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης της παρ. 1 και των ειδικότερων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το Σωματείο με τις συμβάσεις του παρόντος, το τελευταίο δύναται να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια, να αποδέχεται δωρεές ή χορηγίες από τρίτους και να συμβάλλεται και να εκχωρεί δικαιώματα και υποχρεώσεις σε τρίτους.

4. Για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης και την υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς του Σωματείου, περιλαμβανομένης και της ανέγερσης, συμπλήρωσης, αναβάθμισης και επέκτασης των αθλητικών εγκαταστάσεων, ο οικείος Δήμος, η οικεία Περιφέρεια, Ιδρύματα, το Δημόσιο ή άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 δύνανται να υπογράφουν με το ερασιτεχνικό αθλητικό Σωματείο ειδικές προγραμματικές συμβάσεις αθλητικής ανάπτυξης, έργων υποδομής, ανάπλασης περιοχής καθώς και κατασκευής χώρων στάθμευσης. Στις συμβάσεις αυτές ορίζεται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το τυχόν χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι εισφορές, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις, το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της σύμβασης και η διάρκεια αυτής και κάθε θέμα σχετικό με την υλοποίηση, εφαρμογή, διαχείριση και λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄87).

5. Η συμβολαιογραφική δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 960/1979 (Α΄ 194) για τις θέσεις στάθμευσης που θα δημιουργηθούν μπορεί να γίνεται από το Σωματείο για λογαριασμό των κυρίων των ακινήτων της παραχωρούμενης έκτασης.

6. Οι χρήσεις γης για τις εκτάσεις της παρ. 1 μπορεί να είναι οι χρήσεις της γενικής κατηγορίας Πολεοδομικό Κέντρο και της ειδικής χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων [μεγάλες (4.2) και ειδικές (4.3) αθλητικές εγκαταστάσεις] σύμφωνα με τα άρθρα 1, 4 και 13 του π.δ. 59/2018 (Α΄ 114), καθώς και εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Πάρκα κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Οι χρήσεις εξειδικεύονται στο προεδρικό διάταγμα της παρ. 7.

7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έγκριση ειδικού χωρικού σχεδίου στα ακίνητα της παρ. 1, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4447/2016, καθορίζονται και οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης, ο συντελεστής δόμησης και ο συντελεστής κατ’ όγκο δεν υπερβαίνει τα προβλεπόμενα στην 50111/11.12.2003 απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ΄ 1371) και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος δεν υπερβαίνει τα σαράντα (40,00) μέτρα με εξαίρεση το ύψος των πυλώνων φωτισμού το οποίο καθορίζεται μετά από την μελέτη φωτοτεχνικής κάλυψης. Η περίπτ. ε της παρ. 1 της ΥΑ 50111/11.12.2003 απόφασης της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καταργείται. Στο πλαίσιο της σύνταξης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου το Σωματείο έχει το δικαίωμα να προτείνει τις ειδικότερες χρήσεις γης και τους ειδικούς όρους δόμησης για την παραχωρούμενη έκταση.

8. Ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης των αυτοκινήτων ορίζεται συνολικά στις (600) εξακόσιες. Από αυτές διακόσιες (200) θέσεις πρέπει να βρίσκονται εντός χώρου των νέων εγκαταστάσεων ή σε άμεση επαφή με αυτές και τετρακόσιες (400) θέσεις πρέπει να βρίσκονται σε ιδιόκτητο, ή δημόσιο ή δημοτικό  ακίνητο που να μην απέχει από τις εξυπηρετούμενες εγκαταστάσεις πλέον των χιλίων μέτρων και οι οποίες θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

9. Για την αξιοποίηση των εκτάσεων της παρ. 1 και για την πληρέστερη προστασία των αρχαιοτήτων της ευρύτερης περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, σύμφωνα με την υπ.αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/49445/2060 «Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης» (Β΄189/1990), πριν την έκδοση του π.δ. της παρ. 7, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με τα άρθρα 10, 12 και 14 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153).

10. Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 14 και  37 του ν. 3028/2002, για την παρακολούθηση όλων των εκσκαφικών εργασιών, την εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών καθώς και εργασιών προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών ευρημάτων και μνημείων στο πλαίσιο του έργου, θα υπογραφεί μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κύριου του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ του ν. 4072/2012 (Α΄ 86)».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ