Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019
x

ΑΥΞΗΣΗ 1,3 ΔΙΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΟ 2017

Κατά την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό αποταμίευσης (η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα) ήταν -7,2% πέρυσι έναντι -6,9% το 2016.

Αύξηση 1,1% ή 1,3 δισ. ευρώ -από 114,2 δισ. σε 115,5 δισ. ευρώ- κατεγράφη στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά το 2017, σε σύγκριση με το 2016.

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,7 δισ. ευρώ ή κατά 1,4% (από 122,1 δισ. ευρώ σε 123,8 δισ. ευρώ).

Κατά την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό αποταμίευσης (η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα) ήταν -7,2% πέρυσι έναντι -6,9% το 2016.

Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών (ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία) ήταν 16,9% το 2017 από 17,8% το 2016.

Τέλος, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν πέρυσι σε 59,5 δισ. ευρώ από 53,1 δισ. ευρώ το 2016 και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκαν σε 61,3 δισ. ευρώ από 54,3 δισ. ευρώ. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών ανήλθε σε 1,8 δισ. ευρώ από 1,3 δισ. ευρώ το 2016.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ