Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021
x

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μείωση 24,9% σημείωσε ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας, στο σύνολο της οικονομίας εκτός από τον πρωτογενή τομέα και τα νοικοκυριά.

Αύξηση 2,4% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστους, στο σύνολο της οικονομίας εκτός από τον πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών), το γ' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου 2019, έναντι αύξησης 2,2% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2019 προς το 2018.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ:

Ο δείκτης μισθολογικού κόστους με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, παρουσιάζει αύξηση 3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου 2019, έναντι μείωσης 1,2% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2019 προς το 2018.

Ο δείκτης μισθολογικού κόστους με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, παρουσιάζει αύξηση 2,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου 2019, έναντι αύξησης 4,4% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2019 προς το 2018.

Λιγότερες κενές θέσεις

Στο μεταξύ, μείωση 24,9% σημείωσε ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας, στο σύνολο της οικονομίας εκτός από τον πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών, το γ' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το γ' τρίμηνο του 2019 (9.685 κενές θέσεις και 12.897 κενές θέσεις αντίστοιχα), έναντι μείωσης 5,1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2019 προς το 2018.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κενή θέση εργασίας θεωρείται μια νεοδημιουργηθείσα θέση, μια ήδη κενή θέση ή μια θέση που πρόκειται να κενωθεί σύντομα, για την οποία ο εργοδότης έχει προβεί πρόσφατα σε δραστικές ενέργειες για να βρεθεί κατάλληλος υποψήφιος, εκτός της επιχείρησης, και η οποία είναι διαθέσιμη είτε άμεσα είτε στο άμεσο /εγγύς μέλλον. Σημειώνεται ότι οι κενές θέσεις εργασίας αφορούν μόνο στους μισθωτούς.

Δεν θεωρούνται κενές θέσεις εργασίας οι θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν από:

μαθητευομένους χωρίς αμοιβή, είτε από εργοδότες είτε από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης,

εργολάβους, οι οποίοι δεν βρίσκονται στη μισθολογική κατάσταση,

προσωπικό που επαναπροσλαμβάνεται ή επιστρέφει από άδεια με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές,

εσωτερικές μετακινήσεις στην επιχείρηση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού.

Κενές θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον είναι οι κενές θέσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ