Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021
x

ΑΓΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η AGENDA 2030 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΘ

Τα βήματα της επόμενης μέρας και τη στρατηγική σε βάθος δεκαετίας κωδικοποιεί, σε συνέντευξή του στη Voria.gr, ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ Άγις Παπαδόπουλος

Ο πρόεδρος της Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Άγις Παπαδόπουλος είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική της εταιρείας και στη συνέντευξή του στο Voria.gr κωδικοποιεί τα βήματα για την επόμενη ημέρα σε βάθος δεκαετίας.

Κύριε Παπαδόπουλε, ποιες είναι οι βασικές κατευθύνσεις του στρατηγικού πλάνου της ΕΥΑΘ για την επόμενη δεκαετία;

Οι βασικές κατευθύνσεις του στρατηγικού σχεδιασμού της ΕΥΑΘ ΑΕ για την επόμενη δεκαετία συνοψίζονται στο τρίπτυχο: (α) Αύξηση εσόδων κατά 30%, με παροχή υπηρεσιών σε νέους καταναλωτές, (β) μείωση κατά 50% του μη τιμολογούμενου νερού, με μείωση των απωλειών και των παράνομων υδροληψιών και (γ) μείωση του υδατικού αποτυπώματος κατά 20% και του ανθρακικού αποτυπώματος κατά 50%, με βελτίωση της αποδοτικότητας των διεργασιών μας και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Σε ποιο βαθμό η agenda 2030 της ΕΥΑΘ ευθυγραμμίζεται με βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η αειφορία και κυκλική οικονομία;

Είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει μία σειρά από φιλόδοξους στόχους στους τομείς της αειφορίας, υιοθετώντας τον περασμένο Ιούνιο το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, που θα θέσουν προ νέων προκλήσεων τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ύδρευση και την αποχέτευση, όπως η ΕΥΑΘ ΑΕ. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο θέτει αυστηρότερα όρια για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, καθιερώνει την επανάχρηση νερού και εισάγει τους δείκτες αειφορικότητας για τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Ακριβώς σε αυτήν την κατεύθυνση έχουμε ως εταιρεία δρομολογήσει μία σειρά από επενδύσεις, αλλά και από δράσεις βελτίωσης της λειτουργίας μας, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις  του νέου πλαισίου.

 Ποιες επενδύσεις της εταιρείας εξυπηρετούν την agenda 2030; Ποιο είναι το κόστος και πιο το χρονοδιάγραμμά τους;

Βασικές μας επενδύσεις για την δεκαετία που διανύουμε περιλαμβάνουν (α) τον διπλασιασμό της δυνατότητας παραγωγής νερού στο διυλιστήριο μας, και την  επέκταση και των εκσυγχρονισμό των δικτύων μας, ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον κύκλο εργασιών μας, (β) τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, ώστε να ανταποκριθούμε στο αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο, (γ) την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, όπως το σύστημα εξ αποστάσεως ελέγχου και διαχείρισης των δικτύων και τα έξυπνα υδρόμετρα, για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του δικτύου διανομής νερού και κατ’ επέκταση τη μείωση του υδατικού μας αποτυπώματος, (δ) την επένδυση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά, ώστε να μειώσουμε το ανθρακικό μας και (ε) επενδύσεις στις κτιριακές μας υποδομές μας και στη μηχανογράφηση και το λογισμικό μας, ώστε να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Η πρώτη ομάδα έργων, προϋπολογισμού περίπου 74,5 εκατ. €, έχει ήδη δρομολογηθεί. Τα πρώτα έργα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2021 και τα υπόλοιπα ως τα τέλη του 2023.
Τα υπόλοιπα έργα, προϋπολογισμού περίπου 89,5 εκατ. € είναι στο στάδιο της οριστικοποίησης των μελετών, αναμένεται να αρχίσουν να προκηρύσσονται από τις αρχές του 2021, με πενταετή ορίζοντα ολοκλήρωσης.

Υπάρχουν εμπόδια ή ελλείμματα στην πορεία μετεξέλιξης της εταιρείας και ποια είναι τα σημαντικότερα;

Η ΕΥΑΘ ΑΕ είναι μία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία, αλλά ταυτόχρονα και ένας οργανισμός με βασικό μέτοχο το ελληνικό δημόσιο, που υπόκειται σε όλους τους ρυθμιστικούς περιορισμούς που απορρέουν από αυτό. Έτσι, επί παραδείγματι, η ωρίμανση των επενδυτικών έργων είναι χρονοβόρα, καθώς η κατακύρωση τους συνήθως εμπεριέχει μακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες από προσφυγές και αιτήσεις ακύρωσης των υποψηφίων αναδόχων κλπ. Προσπαθούμε πλέον να προκηρύσσουμε τα έργα με τρόπο που να μειώνονται τα περιθώρια τέτοιων καθυστερήσεων, και επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε και άλλες θεσμικές δυνατότητες, αλλά αυτό είναι κάτι που εν πολλοίς εξαρτάται από την πολιτεία.

Μία πραγματικότητα που πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε, είναι ότι η πρόσληψη προσωπικού γίνεται μέσω ΑΣΕΠ. Αυτό είναι αναμφίβολα σωστό ως αρχή, είναι όμως χρονοβόρο και περίπλοκο και οδηγεί σε σημαντικές καθυστερήσεις, που οδηγούν σε δυσκολίες προγραμματισμού του ρυθμού ανανέωσης του στελεχιακού μας δυναμικού. Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σε σταδιακές προσλήψεις, εκτιμώντας τις αναμενόμενες αποχωρήσεις την προσεχή πενταετία, ώστε τα νέα στελέχη που θα έρθουν να μπορέσουν να ενταχθούν με τον πιο αποδοτικό και επωφελή τρόπο για τους ίδιους και για την εταιρεία.

Τέλος, δεν μπορεί κανείς παρά να αναφέρει ότι η λειτουργία ενός επιχειρηματικού οργανισμού όπως η ΕΥΑΘ ΑΕ, επηρεάζεται άμεσα από το γενικότερο οικονομικό και πολιτικό κλίμα. Η οικονομική ανάκαμψη που άρχισε να διαφαίνεται από τις αρχές του 2019 ως τον Μάρτιο του 2020, αλλά και η πρωτοφανής πανδημία που ακολούθησε, δεν μπορεί παρά να επηρεάζουν και εμάς, ειδικά μάλιστα καθώς προσπαθούμε να περιορίσουμε τις συνέπειες για ευάλωτες ομάδες καταναλωτών, αλλά και τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Πώς θα αντιμετωπίσετε το βασικό κόστος λειτουργίας της εταιρείας, το κόστος ενέργειας;

Κινούμαστε σε τρεις διαφορετικούς άξονες: (α) Διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές ενέργειας, ώστε να επιτύχουμε καλύτερες τιμές, δοθέντος του ό,τι είμαστε ένας εξαιρετικά καλός πελάτης, με προβλέψιμα φορτία και άμεση εξόφληση λογαριασμών, (β) υιοθέτηση μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των αντλιοστασίων και των άλλων ενεργοβόρων εγκαταστάσεών μας και (γ) αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δρομολογώντας την κατασκευή φωτοβολταϊκών αλλά και μίας μονάδας συμπαραγωγής θερμότητας – ηλεκτρισμού, για κάλυψη των ιδίων φορτίων μας.

Πιστεύουμε ότι από τις αρχές του 2021 θα αρχίσουν να αποδίδουν οι προσπάθειες στους δύο πρώτους άξονες.

Η χωρική επέκταση βρίσκεται στα πλάνα σας; Προς ποια κατεύθυνση και σε τι βάθος χρόνου;

Η χωρική επέκταση είναι βασικό στοιχείο του σχεδιασμού μας, παράλληλα με την αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής νερού στις εγκαταστάσεις μας.
Στην κατεύθυνση αυτή είμαστε ήδη σε συζητήσεις με δήμους της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης, όπως ο Δήμος Δέλτα και ο Δήμος Ωραιοκάστρου, ώστε να υδροδοτήσουμε περιοχές που σήμερα δεν καλύπτονται από εμάς. Πρέπει μάλιστα να επισημάνω ότι είναι αίτημα των Δήμων να τους υδροδοτήσουμε, καθώς αναφερόμαστε σε περιοχές που έχουν σημαντικό πρόβλημα διαθεσιμότητας και ποιότητας νερού.


Παράλληλα, δρομολογούμε έργα για την αύξηση της ποσότητας νερού που θα διατίθεται σε περιοχές που σημειώθηκε μεγάλη πληθυσμιακή ανάπτυξη τα προηγούμενα 10 – 15 χρόνια, όπως στους Δήμους Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη αλλά στην ανατολική ακτή του Θερμαϊκού. Η επέκταση αυτή προϋποθέτει την κατασκευή και λειτουργία της επέκτασης τους διυλιστηρίου νερού, οπότε αναφερόμαστε σε βάθος τριών περίπου ετών.

Πέραν της ύδρευσης, επεκτείνουμε την κάλυψη στη λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης σε περιοχές όπως ο Δήμος Χαλκηδόνας, ώστε να λυθούν μακροχρόνια προβλήματα. Αυτό έχει ήδη δρομολογηθεί και θα υλοποιηθεί εντός του 2021.

Τέλος, υπάρχουν αιτήματα από αρκετούς Δήμους στη Βόρεια Ελλάδα να τους υποστηρίξουμε με παροχή τεχνογνωσίας στη λειτουργία των εγκαταστάσεών τους, βοηθώντας στο σχεδιασμό και τη μελέτη νέων δικτύων ή την αναβάθμιση υφισταμένων.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η εμπλοκή της ΕΥΑΘ στον διαγωνισμό για την κατασκευή του Φράγματος Χαβρία στη Χαλκιδική, έργο για το οποίο θα συνεργαστείτε με τη SUEZ και την Intrakat;

Η δουλειά της εταιρείας είναι η κατασκευή και λειτουργία δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης, επομένως μας ενδιαφέρει. Η συμμετοχή μας στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, στο πλαίσιο κοινοπρακτικού σχήματος, αναμένεται να οριστικοποιηθεί στο τέλος αυτής της εβδομάδας.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ