Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021
x

ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΧΟΡΤΑΤΖΗΔΩΝ

Πρόκειται για έκταση περίπου έξι στρεμμάτων όπου σήμερα, σύμφωνα με την ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ, παρανόμως βρίσκονται ερείπια, κατοικίες και ακάλυπτοι χώροι

Στην κατάθεση οκτώ αγωγών, ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, εναντίον τρίτων που παρανόμως καταπατούν έκταση του ρέματος Χορτατζήδων, προχώρησε η ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ, μετά την ολοκλήρωση των κτηματογραφικών εργασιών.

Οι αγωγές κατατέθηκαν προκειμένου να ξεκαθαριστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς και στη συνέχεια, μετά την ένταξη της περιοχής στο ρυμοτομικό σχέδιο Θεσσαλονίκης -το οποίο εκκρεμεί για δεκαετίες-, να αποδοθεί αυτή η έκταση, ελεύθερη αποζημιώσεων και καταπατήσεων, στον δήμο Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για έκταση ιδιοκτησίας της ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ, περίπου έξι στρεμμάτων, εντός των οποίων παρανόμως σήμερα βρίσκονται ερείπια, κατοικίες και ακάλυπτοι χώροι.

Η περιοχή για την οποία κατατέθηκαν οι αγωγές βρίσκεται μεταξύ των οδών Κυριακίδη, Μάτση, Σκουφά και Γ’ Σεπτεμβρίου, στην περιοχή των Σαράντα Εκκλησιών.

Οι ενέργειες αυτές της ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στοχεύουν στο να αποφευχθεί η αυθαίρετη καταπάτηση και περιβαλλοντική υποβάθμιση των περικλειόμενων περιοχών.

Το συγκεκριμένο οικόπεδο αποτελούσε επί σωρεία ετών, έναν πνεύμονα πρασίνου για τους κατοίκους της περιοχής. Σε μία χρονική συγκυρία που η Θεσσαλονίκη αλλάζει, με αναπλάσεις, έργα υποδομών και αναπτυξιακά περιβαλλοντικά έργα, η ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα να συμβάλει άμεσα σε και συνεργασία με τους δήμους, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στον βαθμό που της αναλογεί.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ