Τρίτη 4 Αυγούστου 2020
x

ΑΙΤΗΜΑ ΕΒΕΘ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΕΩΝ ΚΑΔ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ

Μας απευθύνονται επιχειρήσεις που θεωρούν ότι οι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιούνται αποκλείστηκαν αδικαιολόγητα, αναφέρει το ΕΒΕΘ.

Τη συμπερίληψη νέων ΚΑΔ των πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων, που δικαιούνται για τον Ιούνιο την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης, ζητά με επιστολή του το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Η επιστολή απευθύνεται στον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα και στον υφυπουργό Οικονομικών,Απόστολο Βεσυρόπουλο και υπογράφεται από τον Ά Αντιπρόεδρο του ΕΒΕΘ, Εμμανουήλ Βλαχογιάννη.

Το κείμενο της είναι το εξής:

«Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Σας γνωστοποιούμε ότι σε συνέχεια της έκδοσης της ΥΑ Α.1135/2020 (ΦΕΚ 2219/Β΄/10.06.2020), με την οποία προσδιορίστηκαν οι ΚΑΔ των πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων που δικαιούνται για τον μήνα Ιούνιο την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης, απευθύνονται στο Επιμελητήριο μας επιχειρήσεις που θεωρούν ότι οι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιούνται αποκλείστηκαν αδικαιολόγητα από το εν λόγω μέτρο και αιτούνται τη διαμεσολάβησή μας, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των πληττόμενων επιχειρήσεων της ανωτέρω ΥΑ. Ειδικότερα, σχετικά αιτήματα υποβλήθηκαν από επιχειρήσεις των κλάδων που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΔ

Κλάδος

7732

Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού

4642

Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων

Κύριοι Υπουργοί, σας μεταφέρουμε τα ανωτέρω αιτήματα των επιχειρήσεων-μελών μας, θεωρώντας τα εύλογα και δίκαια, αφού όπως γνωρίζετε, πρόκειται για κλάδους που λόγω των αλυσιδωτών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, υπέστησαν μία άνευ προηγουμένου συρρίκνωση της οικονομικής τους δραστηριότητας και παρά τη σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας δεν έχουν επανέλθει ακόμη σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας. Ως εκ τούτου, εξακολουθούν και για τον τρέχοντα μήνα να βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους στο ακέραιο και χρειάζονται τη στήριξη της Πολιτείας, προκειμένου να ανακάμψουν.

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη συμπερίληψη των ανωτέρω αναφερόμενων επιχειρηματικών κλάδων στον κατάλογο των πληττόμενων επιχειρήσεων της ΥΑ Α.1135/2020, ώστε να επωφεληθούν των ευνοϊκών ρυθμίσεων για την καταβολή μειωμένου μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και διευκρίνιση».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ