Σάββατο 17 Απριλίου 2021
x

ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO ΓΙΑ ΤΗΝ INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Η διαδικασία αφορά στους εξής τομείς: ανάληψη κινδύνων, έκδοση ασφαλιστηρίων, διακανονισμό ζημιών, συμβάσεις διαμεσολαβούντων.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία για την Interlife Ασφαλιστική η ανανέωση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015 σε όλες τις λειτουργίες της εταιρείας.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε από την SGS Societe Generale de Surveillance S.A. και αφορά: Ανάληψη Κινδύνων, Έκδοση Ασφαλιστηρίων, Διακανονισμό Ζημιών, Συμβάσεις Διαμεσολαβούντων.

Υπενθυμίζεται ότι η Interlife Ασφαλιστική πιστοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2005 με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000, το 2012 με το ISO 9001: 2008 για το σύνολο των λειτουργιών της, ενώ το 2018 αναβαθμίστηκε η πιστοποίηση της κατά ISO 9001:2015.

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015 επιβεβαιώνει την ικανότητα της εταιρείας να παρέχει με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις συνεργατών και πελατών, ενώ συνάδουν με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, αναφέρει σχετικά η εταιρεία και προσθέτει: «Για την Interlife Ασφαλιστική η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες σταθερής και υγιούς ανάπτυξης της εταιρείας».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ