Τρίτη 31 Μαρτίου 2020
x

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ

Παραλήφθησαν οι μελέτες για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Ν. Καλλικράτειας και του θαλάσσιου μετώπου Ν. Μουδανιών.

Αναπλάσεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Καλλικράτειας και του δυτικού Θαλάσσιο Μέτωπο Ν. Μουδανιών ετοιμάζει ο δήμος Νέας Προποντίδας.

Συγκεκριμένα, παρελήφθη από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Προποντίδας η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη που αφορά την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Καλλικράτειας. Πρόκειται για  ένα έργο που ο δήμος Νέας Προποντίδας ευελπιστεί σύντομα να ολοκληρώσει τη μελέτη του ώστε να προχωρήσει στην υλοποίησή του.

Με τη συγκεκριμένη μελέτη θα πραγματοποιηθεί η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Ν.Καλλικράτειας από το ύψος της οδού Τρακατέλη μέχρι το λόφο στην Κυανή Ακτή.

Η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη του έργου “Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Δ.Κ. Ν.Καλλικράτειας” του Δήμου Νέας Προποντίδας εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής με το πρακτικό της υπ' αρ. 4ης/2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου.

Ακόμη, ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε η μελέτη του έργου “Ανάπλαση Δυτικού Θαλάσσιου Μετώπου Ν.Μουδανιών”. Οι εργασίες που περιγράφονται στη μελέτη του έργου αφορούν στην ανάπλαση τμήματος του παραλιακού μετώπου Ν. Μουδανιών, από το άγαλμα των Χαμένων Πατρίδων έως το καταφύγιο τουριστικών σκαφών.

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θα καθαιρεθεί η υφιστάμενη φθαρμένη πλακόστρωση και η επιφάνεια θα επιστρωθεί με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο, και θα τοποθετηθούν νέα κράσπεδα. Επίσης, για τον επαρκή φωτισμό της περιοχής, θα τοποθετηθούν ιστοί φωτισμού από ειδικό υλικό ώστε να αποφευχθεί η διάβρωσή τους, και φωτιστικά σώματα ίδιου τύπου με τα υφιστάμενα. Τέλος θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση βαφής σε  όλους τους διαβρωμένους υφιστάμενους ιστούς .

Η δαπάνη κατασκευής του έργου σύμφωνα με τη μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 247.900,00€. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Ν.Προποντίδας.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ