Τρίτη 20 Αυγούστου 2019
x

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ

Κεντρικό κεφάλαιο στη στρατηγική για την τοπική ανάπτυξη είναι ο τουρισμός.

Γράφει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας, κ. Αριστείδη Αριστείδου

Η Φλώρινα με την ιδιαίτερη χλωρίδα και πανίδα της και τη σπάνια ομορφιά των Πρεσπών αποτελεί έναν από τους αγαπημένους χειμερινούς τουριστικούς προορισμούς πολλών.

H διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, η προβολή του πολιτισμικού πλούτου και η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στοχεύουν στην ανάδειξη της περιοχής σε ένα ελκυστικό προορισμό όλες τις εποχές του χρόνου.

Ο νομός βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο και κινδυνεύει να αποδυναμωθεί αν δεν επιταχυνθεί η ολοκλήρωση τμημάτων της Εγνατίας Οδού, του επαρχιακού και περιφερειακού δικτύου.
 
Απαραίτητη είναι και η δημιουργία αποθηκευτικών χώρων logistics και η ανάπττυξη του δικτύου μεταφορών ώστε η Φλώρινα να καταστεί διαμετακομιστικό κέντρο.

Το Επιμελητήριο Φλώρινας στην πορεία της μακροχρόνιας λειτουργίας του έχει ενταχθεί σε ένα σύνολο προγραμμάτων, η υλοποίηση των οποίων αποδεικνύει την εμπειρία και την ετοιμότητα του φορέα για την ανάληψη και διεκπεραίωση ανάλογων δράσεων. Από το 1996 συμμετέχει σε κοινοτικά προγράμματα υλοποιώντας δράσεις και ενέργειες προς όφελος των μελών του και κατ΄ επέκταση της οικονομικής ανάπτυξης όλου του νομού.

Όσον αφορά στις οικονομικές δραστηριότητες του νομού  επικρατεί ο πρωτογενής τομέας παραγωγής. Οι κάτοικοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία, με μικρές οικογενειακές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και την υλοτομία, δραστηριότητες χαμηλής παραγωγικότητας και επίσης χαμηλότερης προστιθέμενης αξίας, που δε συμβάλλουν στην διαμόρφωση ικανοποιητικού αγροτικού εισοδήματος.

Ταυτόχρονα , η συμμετοχή των υπολοίπων ταμείων δεν ξεπερνάει ποσοστό της τάξεως του 66,75 %. Συγκεκριμένα, το εμπόριο, οι επισκευές, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια απασχολούν το 10,38 %, οι κατασκευές το 7,35%, οι μεταποιητικές βιομηχανίες το 6,25%, ενώ οι μεταφορές, η αποθήκευση και οι επικοινωνίες το 4,06%.
 Οι υπηρεσίες παροχής ρεύματος, νερού και αερίου απασχολούν ποσοστό της τάξης του 2,54%, τα λατομεία και ορυχεία 1,40% και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 0,88%.

Το επιμελητήριο στοχεύει σε δράσεις που θα οδηγήσουν τη Φλώρινα σε αναπτυξιακή πορεία ενω σε όλα τα παραπάνω μπορούν να συμβάλλουν και η δημιουργία ειδικών ινστιτούτων με τη συμμετοχή ιδιωτικών επιχειρήσεων και παροχή κινήτρων στα πανεπιστήμια για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ