Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019
x

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΑΝΟΜΗ ΚΑΙ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

Μετά από εισήγηση της δημοτικής αρχής του Δήμου Θερμαϊκού εγκρίθηκε η σχετική μελέτη. Τα οφέλη από τις προτεινόμενες αλλαγές.

Εγκρίθηκε η μελέτη για Αναθεώρηση Χρήσεων Γης στους οικισμούς της Επανομής και της Ν. Μηχανιώνας εντός ισχύοντος σχεδίου πόλης, μετά από εισήγηση της δημοτικής αρχής του Δήμου Θερμαϊκού.

Η μελέτη κρίνεται αναγκαία, καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία, οι τροποποιήσεις των χρήσεων γης εντός του σχεδίου πόλης, οι οποίες προτάθηκαν και εγκρίθηκαν από το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δημοτικής Ενότητας Επανομής και Δημοτικής Ενότητας Μηχανιώνας, δεν ισχύουν άμεσα με την έγκριση του Γ.Π.Σ., αλλά απαιτείται πολεοδομική μελέτη για την εφαρμογή τους.

Με τις προτεινόμενες αλλαγές των χρήσεων γης επιδιώκεται η επίτευξη των παρακάτω στόχων: η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των μελλοντικών κατοικιών των περιοχών, η ενδυνάμωση των μικτών χρήσεων γης στους πυρήνες των οικισμών, που εξαπλώνονται γεωγραφικά (τροποποίηση της μονοκεντρικής δομής των οικισμών), η κάλυψη των απαραίτητων κοινωνικών υποδομών για την εξυπηρέτηση του μελλοντικού πληθυσμού – στόχου, η κατάλληλη κυκλοφοριακή οργάνωση, σε συνδυασμό με το μοντέλο μικτών χρήσεων γης, προκειμένου να είναι προσβάσιμες οι εμπορικές και λοιπές χρήσεις γης εύκολα μέσω μετακίνησης πεζή ή με τη χρήση ποδηλάτου, χωρίς να είναι απαραίτητα η χρήση Ι.Χ. οχήματος για μικρές χρονοαποστάσεις εντός των οικισμών, και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των δύο αυτών περιοχών, ως αποτέλεσμα της επίτευξης των άνω στόχων.

Το πρόβλημα με το χαρακτηρισμό «αμιγής κατοικία» έγκειται στον περιοριστικό χαρακτήρα εμπορικής χρήσης των ακινήτων, με αποτέλεσμα πολλά να παραμένουν ανεκμετάλλευτα, χωρίς ωστόσο, να απαλλάσσονται και οι ιδιοκτήτες τους από τον δυσβάστακτο ΕΝΦΙΑ.

«Η απόφαση αυτή έρχεται να δώσει ανάσα, ανοίγοντας το δρόμο προς την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ακινήτων, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ανακουφίζοντας τους συμπολίτες μας, που πλήττονται από το θεριό της ανεργίας και βέβαια, προσφέροντας στους ιδιοκτήτες των ακινήτων την ευκαιρία, όχι μόνο να καταβάλλουν χρήματα υπό τη μορφή φόρων, αλλά και να εισπράττουν. Για την Επανομή και τη Μηχανιώνα η έγκριση δόθηκε. Σειρά παίρνει σιγά-σιγά και η Περαία», δήλωσε ο Δήμαρχος Θερμαϊκού κ. Γιάννης Μαυρομάτης.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ