Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020
x

ΣΕ ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ανέφερε πως τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 34,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι.

Aνοδικά κινήθηκαν τα κέρδη, ομοίως και οι νέες συνδέσεις σε σχέση με πέρυσι, όπως ανακοίνωσε η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης για το πρώτο εξάμηνο της χρήσης του 2019.

Συγκεκριμένα, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ανέφερε πως τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στο εξάμηνο στα 29,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 34,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2018, ενώ στην περίπτωση των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT), η αύξηση ανήλθε στο 60,5% και αυτά έκλεισαν στα 22,4 εκατ. Τα κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ) έφτασαν τα 15,7 εκατ. ευρώ, διευρυμένα σε ποσοστό 62%, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 26,2%, στα 36,8 εκατ. ευρώ. Οι νέες συνδέσεις έφτασαν στις 10.240 (+14,6%) και οι διανεμηθέντες όγκοι αερίου στα 266 εκατ. Nm3 (κανονικά κυβικά μέτρα), αυξημένοι κατά 23,9%. Τέλος, το δίκτυο διανομής επεκτάθηκε κατά 55 χλμ για την τροφοδότηση των υφιστάμενων και νέων περιοχών.Όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής, Λεωνίδας Μπακούρας,, «...η ΕΔΑ ΘΕΣΣ  θα συνεχίσει με συνέπεια τις δραστηριότητες της και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, διατηρώντας τις άριστες επιδόσεις της και υλοποιώντας επεκτάσεις Δικτύου σε υφιστάμενες και νέες περιοχές, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Συνεχίζονται οι επενδύσεις με αποδοτικότητα προς όφελος των Μετόχων, με τα χαμηλότερα τιμολόγια Διανομής στη χώρα μας, με γνώμονα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους Τελικούς Καταναλωτές και Χρήστες Διανομής. Μέσα σε ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον, δίνεται έμφαση στην ποιότητα σε όλα τα επίπεδα εργασίας διατηρώντας μηδενικούς τους δείκτες ατυχημάτων. Κύριο μέλημα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ αποτελεί η ασφαλής λειτουργία του Συστήματος Διανομής και η αδιάλειπτη διανομή Φυσικού Αερίου στις περιοχές της Αδείας…».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ