Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020
x

ΑΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΣΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ

Αύξηση στα κέρδη μετά από φόρους κατά 4,4% παρουσίασε στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης η Κρι-Κρι, η οποία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη στο εξωτερικό.

Αύξηση στα κέρδη μετά από φόρους κατά 4,4% παρουσίασε στο εννιάμηνο της τρέχουσας χρήσης η Κρι-Κρι, καθώς ανήλθαν σε 6,318 εκατ. ευρώ έναντι 6,050 εκατ.ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 5,7%, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών εμφανίζεται οριακά αυξημένος κατά 0,3%. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε ευρώ 37,479 εκατ. ευρώ έναντι 37,35 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2008, ενώ βελτίωση επήλθε στα μεγέθη της κερδοφορίας.

Τα μεγέθη του εννιάμηνου ήταν χαμηλότερα από τις προβλέψεις της εταιρίας, καθώς το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον οδήγησε σε πτωτική πορεία τις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται ο όμιλος, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί αρχικά από τη διοίκηση. Παράλληλα, οι πωλήσεις παγωτού επλήγησαν και από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Η διοίκηση της Κρι-Κρι δίνει πλέον ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των πωλήσεων στο εξωτερικό, με σκοπό να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε κοντινές αγορές, επιτυγχάνοντας, παράλληλα, μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά των πωλήσεων και μείωση της εξάρτησης από συγκεκριμένες αγορές.

Σε ενοποιημένη βάση, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) παρουσίασαν άνοδο, κατά 7,6%, αγγίζοντας τα 9,586 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 7,814 εκατ. ευρώ από 7,393 εκατ. ευρώ το 2008.

Σε εταιρικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών της Κρι-Κρι ανήλθε σε 36,248 εκατ. ευρώ έναντι 36,132 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2008. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε 7,733 εκατ. ευρώ από 7,366 εκατ. ευρώ το 2008.

Ένας από τους κύριους παράγοντες που επηρέασε θετικά τα περιθώρια και τα μεγέθη της κερδοφορίας του Ομίλου ήταν η μείωση στις τιμές των βασικών πρώτων υλών, που οδήγησε σε κοστολογικές βελτιώσεις. Έτσι, το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 50,2% το εννιάμηνο του 2009, έναντι 46,4% το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2008.

Ωστόσο, λόγω του δυσχερούς οικονομικού κλίματος, ο όμιλος αναγκάστηκε να προβεί σε αυξημένες προβλέψεις επισφαλειών απαιτήσεων, ύψους 300.000 ευρώ. Η διοίκηση της Κρι-Κρι, πάντως, επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα του εννιάμηνου δεν είναι αντιπροσωπευτικά των ετήσιων αποτελεσμάτων.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ