Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019
x

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΕΕΘ ΣΕ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΝΗ

Τρεις ενστάσεις και ισάριθμες προτάσεις για τις επικείμενες διατάξεις που αφορούν σημαντικά έντυπα στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη»

Τις αντιρρήσεις, αλλά και τις προτάσεις της, σχετικά με τις επικείμενες αλλαγές που αφορούν στην υποβολή σημαντικών εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», εκφράζει η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΕΦΕΕΘ), σε επιστολή της προς την υπουργό Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου.

Καταλήγοντας, μάλιστα, η Ένωση επισημαίνει ότι στο τηλεφωνικό κέντρο του συστήματος «Εργάνη» απαντά FAX και στα υπόλοιπα τηλέφωνα εξυπηρέτησης δεν απαντά κανένας αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας, «με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι Λογιστές-Φοροτεχνικοί να μην μπορούν να λάβουν πληροφορίες σε τεχνικά θέματα, για να επιλύσουν τα προβλήματά τους».

Αναλυτικά το περιεχόμενο της επιστολής:

«Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

Με το σχέδιο νόμου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» , επέρχονται μεταξύ άλλων και αλλαγές που αφορούν στην υποβολή σημαντικών εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» και για τις οποίες έχουμε αντιρρήσεις για την υλοποίηση τους, αλλά και προτάσεις για το πώς θα πρέπει να ρυθμισθούν τα θέματα αυτά με σκοπό και να καταπολεμηθεί η αδήλωτη εργασία και εισφοροδιαφυγή αλλά και να μην επιβαρυνθούν οι μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις με εξοντωτικά πρόστιμα.

Α. Διάταξη: Μειώνεται ο χρόνος από 8 ημερολογιακές ημέρες σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες , για την υποβολή αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου. Η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο είτε από εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, με την οποία τον ενημερώνει ότι έχει χωρήσει οικειοθελής αποχώρησή του και ότι αυτή θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

1. Αντίρρηση: Η μείωση του χρόνου υποβολής των εντύπων αυτών καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εργασία κυρίως όλων των ελευθέρων επαγγελματιών λογιστών-φοροτεχνικών ( λογιστικά γραφεία)  διότι το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο θα δημιουργήσει ένα ακόμη βάρος στην ίδια επιβαρυμένη καθημερινότητα των λογιστηρίων και των λογιστικών γραφείων της χώρας τα οποία θα πρέπει να διημερεύουν ή διανυχτερεύουν και θα δημιουργήσει τρομερή αύξηση του  λειτουργικού   κόστους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιβάρυνση με εξοντωτικά πρόστιμα.
2. Πρόταση: Σωστή η καθιέρωση υποχρεωτικής υπογραφής του εντύπου της οικειοθελούς αποχώρησης και από τον εργαζόμενο. Ο χρόνος υποβολής όμως των εν λόγω  εντύπων ή να παραμείνει όπως είχε ή οι 2  εργάσιμες ημέρες να γίνουν πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, διότι άλλως η ασφυκτική προθεσμία των 2 ημερών είναι σχεδόν ανεφάρμοστη στις περισσότερες των περιπτώσεων.  

Β. Διάταξη:   Ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης

1. Αντίρρηση: Η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής αποτελούν πρώτη προτεραιότητα, όμως δεν πρόκειται να επιτευχθούν μέσω γραφειοκρατικών διαδικασιών και όσο οι ασφαλιστικές εισφορές στα οικοδομικά παραμένουν σε τόσο υψηλά επίπεδα (80,966%!!!!). Ειδικότερα στον κλάδο των οικοδομών και τεχνικών έργων η διάταξη αυτή είναι ανεφάρμοστη λόγω των σύνθετων ιδιαιτεροτήτων που επικρατούν στις εργασιακές σχέσεις. Άλλωστε για αυτό οι εργατοτεχνίτες  του κλάδου αυτού έχουν ειδική μεταχείριση από τον νόμο , στις αμοιβές, στην ασφάλιση και στα  δικαιώματα (αποζημιώσεις, δώρα, επιδόματα κλπ).
2. Πρόταση: Η επαναφορά  της θεώρησης του  βιβλίου ημερήσιας απασχόλησης οικοδομικών και τεχνικών έργων για να είναι εύκολος και αποτελεσματικός  ο επιτόπιος έλεγχος και η ηλεκτρονική υποβολή του βιβλίου (σε αρχείο pdf) εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, με τα στοιχεία της απασχόλησης των εργατοτεχνιτών  που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα, στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Γ. Διάταξη: Αναγγελία  της υπερωριακής απασχόληση πριν την έναρξη πραγματοποίησης της. στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

1. Αντίρρηση: Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η εκ των προτέρων αναγγελία των υπερωριών είναι ανεφάρμοστη λόγω του ότι δεν έχουν λογιστήριο και η απόφαση για υπερωρίες δεν είναι εύκολο να προγραμματισθούν, αφού καλύπτουν συνήθως έκτακτες ανάγκες σε περιόδους αιχμής.
2. Πρόταση:  Η διάταξη αυτή να μη εφαρμόζεται για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 20 άτομα προσωπικό πλήρους απασχόλησης κατά μέσο όρο  . Γι αυτές  να ισχύσει η επαναφορά  της θεώρησης του  Ειδικού βιβλίου υπερωριών για να είναι εύκολος και αποτελεσματικός  ο επιτόπιος έλεγχος από τα αρμόδια όργανα και το οποίο θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά (σε αρχείο pdf) εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, με τα στοιχεία της υπερωριακής απασχόλησης που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα, στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Πιστεύουμε όπως γίνουν δεκτές οι προτάσεις μας, διότι  θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπ όψη σας τις συνθήκες εργασίας των λογιστικών μας γραφείων, καθώς εκτός από την διεκπεραίωση των αναρίθμητων λογιστικών, φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών  υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, καλούμαστε να σηκώσουμε και το βάρος των ασφυκτικών προθεσμιών  υποβολής όλων αυτών των εντύπων, στο «ΕΡΓΑΝΗ», βάρος το οποίο δεν μπορούμε να το σηκώσουμε με τις συνθήκες που επικρατούν στις επιχειρήσεις, αλλά και δεν μας αναλογεί.

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι στο τηλεφωνικό κέντρο του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» απαντά FAX και στα υπόλοιπα τηλέφωνα εξυπηρέτησης δεν απαντά κανένας αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι Λογιστές-Φοροτεχνικοί να μην μπορούν να λάβουν πληροφορίες σε τεχνικά θέματα, για να επιλύσουν τα προβλήματά τους».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ