Κυριακή 31 Μαΐου 2020
x

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Άνοιξε η διαδικασία από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και θα διαρκέσει ως τις 28 Φεβρουαρίου 2020. Διατίθενται 4 εκ. ευρώ.

Άνοιξε από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας για τα «Κουπόνια Καινοτομίας», διαδικασία που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2020.

Το πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας», που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, επιχορηγεί επιχειρήσεις με ποσά μεταξύ 1.000 και 10.000 ευρώ για την προμήθεια υπηρεσιών καινοτομίας από πιστοποιημένους φορείς, με στόχο τη βελτίωση των παραγωγικών και οργανωτικών – λειτουργικών τους διαδικασιών.

Οι επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω των «Κουπονιών Καινοτομίας» είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες όμως έχουν κλείσει ήδη τουλάχιστον μια πλήρη διαχειριστική χρήση ενός έτους.

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, «οι επιχειρήσεις που τελικά θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα μπορούν να εξαγοράσουν ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη διάχυση επιστημονικής ή και τεχνολογικής γνώσης ή και εμπειρογνωμοσύνης από έναν φορέα καινοτομίας προς κάποια επιχείρηση, με τρόπο ο οποίος θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμος από αυτήν. Με τρόπο, που θα ανταποκρίνεται πλήρως στα προβλήματα που έχει θέσει η επιχείρηση στην αίτηση που υπέβαλε και θα συμβάλει στην επίλυσή τους. Η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη γνώση για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, παραγωγικών διαδικασιών και λειτουργιών της».

Αυτό σημαίνει ότι οι επιδοτούμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να προχωρήσουν σε αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας που ακολουθούν, με την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, την οργανωτική καινοτομία που περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό των αναγκών σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας (προμήθεια πρώτων υλών, δίκτυα διανομής). Επίσης, θα μπορούν να προχωρήσουν στο σχεδιασμό νέων προϊόντων και σε διαφοροποίηση επιμέρους παραμέτρων του προϊόντος με στόχο την πρόσβαση σε νέες εξειδικευμένες αγορές.

Οι λύσεις που θα προτείνει στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ο φορέας καινοτομίας ορίζεται ότι δεν θα πρέπει απλά να εξαντλούνται στην αγορά προϊόντων και εξαρτημάτων ή λογισμικού ή απλά χημικών αναλύσεων, χωρίς αυτά να συνοδεύονται από εμπειρογνωμοσύνη - γνώση του φορέα καινοτομίας. Επίσης, θα αποκλειστούν σχέδια που περιλαμβάνουν αποκλειστικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, προώθηση και επιδότηση του κόστους εξαγωγών, κόστος σχεδίασης και παραγωγής διαφημιστικού υλικού και προώθησης πωλήσεων και κόστη που σχετίζονται με πρακτική εξάσκηση φοιτητών.

Κάθε σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα της επιχείρησης θα μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μία φορά και μόνο από έναν φορέα καινοτομίας.

Φορείς καινοτομίας είναι ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, ερευνητικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικοί φορείς που εποπτεύονται από το κράτος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των «Κουπονιών Καινοτομίας» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι 4 εκ. ευρώ.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ