Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020
x

ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΣ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απάντηση του ΣΕΒΕ για τις ύποπτες υποθέσεις φοροδιαφυγής στις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με τη Ρουμανία.

Την αντίθεση των  εξωστρεφών επιχειρήσεων στις πρόσφατες ανακοινώσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που παρουσιάζουν ως ύποπτες φοροδιαφυγής το ένα τρίτο περίπου από αυτές που συναλλάσσονται με τη Ρουμανία, εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).

«Στην ουσία της πρόσφατης ανακοίνωσης της ΓΓΠΣ έχουμε να επισημάνουμε ότι, από την ανάλυση των στοιχείων που δημοσιεύονται για τις ύποπτες συναλλαγές με τη Ρουμανία, προκύπτει μέση αξία εξαγωγών που «φωτογραφίζει» μικρού μεγέθους επιχειρήσεις και αναλογούν ΦΠΑ περίπου 10.000€ ανά επιχείρηση.», τονίζει ο ΣΕΒΕ στην ανακοίνωσή του.

Οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις προχωρούν στη διαδικασία αίτησης επιστροφής του 90% του πιστωτικού τους ΦΠΑ για ποσά αρκετά μεγαλύτερα από τις 10.000€. Πριν την επιστροφή και παρ’ ότι δεν προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο που κάνει λόγο για άμεση επιστροφή χωρίς έλεγχο, πραγματοποιείται φορολογικός έλεγχος στην επιχείρηση. Οι υπηρεσίες διασταυρώνουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, κάτι που ακόμα δεν έχει παγιωθεί στις επιχειρήσεις των νέων χωρών της ΕΕ και μάλιστα στις μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις τους, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις δεν δηλώνουν τις ενδοκοινοτικές τους συναλλαγές.

Επιπλέον, τέτοια περιστατικά αφορούν εμπορεύματα που πωλήθηκαν εντός της Ελλάδας χωρίς παραστατικά και αναφέρονται στο τιμολόγιο εξαγωγής. Δηλαδή αυτού του τύπου οι παραβάσεις δεν αφορούν εξαγωγικές επιχειρήσεις, αλλά μεταπράτες της εσωτερικής αγοράς και γίνονται κυρίως λόγω της απουσίας ικανού και προληπτικού φοροελεγκτικού μηχανισμού εντός της Ελλάδας.

Πριν ένα χρόνο ο ΣΕΒΕ είχε επισημάνει στις υπηρεσίες του Υπουργείου την κατάσταση των Ελληνικών επιχειρήσεων τόσο από την πλημμελή ενημέρωση του B ιδίως από τις νέες χώρες της ΕΕ όσο και από την αδυναμία ή αποφυγή των εκεί επιχειρήσεων της υποβολής δηλώσεων INTRASTAT που έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχία της διασταύρωσης των διμερών συναλλαγών, με αφορμή παρόμοια υπόθεση φοροδιαφυγής σε συναλλαγές με την Ουγγαρία.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ