Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020
x

ΒΩΒΟΣ: ΖΗΜΙΕΣ ΥΨΟΥΣ 25,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους της Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική το εννιάμηνο του 2009 ανήλθαν σε ζημιές 25,5 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 41,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

Σε ζημιές ύψους 25,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα αποτελέσματα μετά από φόρους του ομίλου Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική το εννιάμηνο του 2009 έναντι κερδών 41,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

Τα προ φόρων τόκων και ζημιών αποτελέσματα (EBIT) του ομίλου ανήλθαν σε ζημιές 15 εκατ. ευρώ, από κέρδη 86 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2008.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η μείωση της κερδοφορίας οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ζημιές 27,1 εκατ. ευρώ από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων λόγω των αντίξοων συνθηκών της αγοράς το εννιμηνο του 2009, ενώ το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2008 τα κέρδη από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων ανήλθαν σε 84,4 εκατ. ευρώ λόγω της ολοκλήρωσης του έργου της Λεωφ. Συγγρού 340.

Τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 40,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 1% σε σχέση με το εννιάμηνο του 2008, ενώ τα έσοδα από πωλήσεις οικιστικών ακινήτων διαμορφώθηκαν σε 1,2 εκατ. ευρώ ενώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2008 τα αντίστοιχα έσοδα ανήλθαν σε 4,7 εκατ. ευρώ.

Τα επενδυτικά ακίνητα του ομίλου ανήλθαν σε 1,19 δισ. ευρώ καταγράφοντας μείωση 2,0% από την 31 Δεκεμβρίου του 2008.

Η καθαρή αξία του ενεργητικού ανά μετοχή (NAV / μετοχή) προ αναβαλλόμενης φορολογίας ανήλθε σε 13,60 ευρώ την 30 Σεπτεμβρίου 2009, σημειώνοντας μείωση 33,4% σε ετήσια βάση και μείωση 6,0% σε τριμηνιαία βάση. Η καθαρή αξία του ενεργητικού ανά μετοχή μετά από αναβαλλόμενη φορολογία ανήλθε σε 11,28 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 33,0% σε ετήσια βάση και μείωση 5,0% σε τριμηνιαία βάση.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ