Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020
x

«ΒΟΥΤΙΑ» ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μειωμένη κατά 38% ήταν η οικοδομική δραστηριότητα σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2009. Σε πανελλαδικό επίπεδο η πτώση έφθασε στο 28%.

Μειωμένη κατά 38,4% ήταν η οικοδομική δραστηριότητα στην Κεντρική Μακεδονία την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2009, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Εκτός από την Κεντρική Μακεδονία, οι μεγαλύτερες μειώσεις του οικοδομικού όγκου καταγράφηκαν στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου (-43%) και Δυτικής Μακεδονίας (-37,9%).

Σε πανελλαδικό επίπεδο, ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας ανήλθε σε 42.619,8 χιλιάδες κυβικά μέτρα και μειώθηκε κατά 28,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

Παράλληλα κατά τη σύγκριση της περιόδου Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2009 προς την αντίστοιχη περίοδο του 2008 ο αριθμός των αδειών που εκδόθηκαν από τις Πολεοδομίες της χώρας μειώθηκε κατά 15,3% και η επιφάνεια κατά 26,2%. Τα στοιχεία αυτά είναι αποτέλεσμα και της μείωσης κατά 20,1% το Νοέμβριο 2009 σε σύγκριση με το Νοέμβριο 2008 του όγκου της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας κατά 20,1%.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις του οικοδομικού όγκου καταγράφηκαν το Νοέμβριο πέρυσι στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας (-46,9%), Βορείου Αιγαίου (-41,9%) και Στερεάς Ελλάδας (-32,2%). Ο οικοδομικός όγκος αυξήθηκε μόνο στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας κατά 3,6% και Ηπείρου κατά 175,9% (η αύξηση στην περιφέρεια της Ηπείρου οφείλεται στην έκδοση άδειας κατασκευής εμπορικού κέντρου στο νομό Ιωαννίνων).

Μείωση κατά 9,7% των οικοδομικών αδειών του Νοεμβρίου 2009

Σε 4.801 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 1.097,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 4.097,4 χιλιάδες m3 όγκου, διαμορφώθηκε το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες κατά το μήνα Νοέμβριο 2009, στο σύνολο της χώρας, σύμφωνα με την ΕΣΥΕ

Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 9,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 16,2% στην επιφάνεια και κατά 19,0% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2008.

Το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας διαμορφώθηκε σε 4.767 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 1.078,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 4.005,7 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 9,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 16,9% στην επιφάνεια και κατά 20,1% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2008.

Αντίστοιχα, το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας διαμορφώθηκε το Νοέμβριο σε 34 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 19,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 91,8 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Νοέμβριο 2009, είναι 2,2%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2009, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας), στο σύνολο της Χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, διαμορφώθηκε σε 51.198 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 11.698,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 44.449,4 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε, δηλαδή, μείωση κατά 15,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 24,7% στην επιφάνεια και κατά 26,2% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

Κατά τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2009, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 15,3% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 26,2% στην επιφάνεια και κατά 28,1% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2008.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ