Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021
x

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες και να έχουν περιορισμένη οικονομική δυνατότητα για να αντιμετωπίσουν μεταπτυχιακές σπουδές.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοίνωσε την χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά ή αλλοδαπά πανεπιστήμια, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι φοιτητές.

Οι υποτροφίες καλύπτουν τα πεδία: Βιολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Περιβαλλοντικών Επιστημών, Γεωπονίας, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Φυσικής, Χημείας, Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και Επιστήμης Υλικών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες και να έχουν περιορισμένη οικονομική δυνατότητα για να αντιμετωπίσουν μεταπτυχιακές σπουδές. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων των ετών σπουδών για τον τελειόφοιτο, καθώς και ο βαθμός πτυχίου για τον πτυχιούχο, πρέπει να είναι τουλάχιστον «οκτώ» και η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 26 ετών.

Το χορηγούμενο μηνιαίο ποσό υποτροφίας για δαπάνες διαβίωσης είναι για τους υποτρόφους στα ελληνικά ή κυπριακά πανεπιστήμια 550 ευρώ, εφόσον ο υπότροφος σπουδάζει σε απόσταση μεγαλύτερη των 60 χλμ. από τον τόπο κατοικίας του, και 400 ευρώ, εφόσον σπουδάζει σε απόσταση μικρότερη των 60 χλμ. από τον τόπο κατοικίας του. Για τους υπότροφους σε πανεπιστήμια στις ΗΠΑ είναι 1.000 δολάρια και σε άλλα κράτη 750 ευρώ.

Το Ίδρυμα χορηγεί, επίσης, υποτροφία για δαπάνες διδάκτρων, για τους υπότροφους στα ελληνικά ή κυπριακά πανεπιστήμια έως 3.000 ευρώ ετησίως και σε άλλα κράτη έως 8.400 ευρώ ετησίως.

Η υποτροφία χορηγείται για ένα έτος και μπορεί να παραταθεί για ακόμη έως τρία έτη σε σπουδάζοντες στο εξωτερικό και για ακόμη έως τέσσερα χρόνια σε σπουδάζοντες στην Ελλάδα. Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

Ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 4η Μαρτίου 2019 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πληρέστερα στην ιστοσελίδα www.bodossaki.gr.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ