Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019
x

ΧΩΡΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η απόφαση του υπουργού Παιδείας για τα απολυτήρια εστάλη λίγο πριν τη λήξη του σχολικού έτους προς όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια.

Απολυτήριοι τίτλοι χωρίς θρήσκευμα θα δίνονται για πρώτη φορά στους μαθητές των ελληνικών σχολείων.

Η απόφαση του υπουργού Παιδείας εστάλη λίγο πριν τη λήξη του σχολικού έτους προς όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια.

«Στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή στα πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) των γονέων ή του/των κηδεμόνα/ων του/της μαθητή/τριας», αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση.

Όποιοι γονείς θέλουν να αναγράφεται το θρήσκευμα, θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση. Όσοι δεν το κάνουν, το παιδί τους θα πάρει απολυτήριο δίχως την αναγραφή θρησκεύματος.

Επίσης, με εγκύκλιό του το υπουργείο Παιδείας καλεί τους Διευθυντές τους, πριν εκδώσουν τους τίτλους σπουδών, να καταχωρήσουν στο πληροφοριακό σύστημα myschool το επώνυμο μητέρας και όχι το γένος, όπως ίσχυε πριν την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.

A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ