Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019
x

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΩΣ 5.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος συνέταξε τον Κανονισμό Πρασίνου. Αναλυτικά τα πρόστιμα για κοπή ή καταστροφή δέντρων και θάμνων.

Την επιβολή προστίμων για την προστασία των αστικών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου σχεδιάζει ο δήμος Θεσσαλονίκης, ο οποίος προχωρά στη σύνταξη ενός Σχεδίου Κανονισμού Πρασίνου.

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, υπό τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος Θανάση Παππά, συνέταξε τον Κανονισμό Πρασίνου με σκοπό την προστασία και ανάδειξη των συγκεκριμένων χώρων πρασίνου (πάρκα, άλση, δενδροστοιχίες, νησίδες πρασίνου, χώροι πρασίνου κοιμητηρίων, ζαρντινιέρες).

Όπως επισημαίνεται από την αρμόδια διεύθυνση, «πολύ συχνά παρατηρούνται φαινόμενα παραβάσεων που αφορούν τους αστικούς κοινόχρηστους χώρους πρασίνου».

Οι παραβάσεις έχουν να κάνουν με την αυθαίρετη κοπή ή καταστροφή δένδρων/θάμνων, την τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού πάνω σε δένδρα, τη δημιουργία κατασκευών γύρω από δενδροδόχους, τη σταθεροποίηση ή το σφράγισμα της επιφάνειας του εδάφους, την κάλυψη δένδρου από τέντα κ.λπ., την μερική ή ολική καταστροφή αστικού εξοπλισμού, τη φθορά, καταστροφή ή απομάκρυνση του αρδευτικού εξοπλισμού κ.α..

Ο Κανονισμός Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει κανόνες για την προστασία, ορθή χρήση και λειτουργία των αστικών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, τους περιορισμούς στη χρήση τους καθώς και τις κυρώσεις για απαγορευμένες ενέργειες σε αυτούς.

Τα πρόστιμα ξεκινούν από 30 ευρώ (για την ανάρτηση απορριμμάτων σε δένδρα) και φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ (για κοπή ή καταστροφή δέντρων ιδιαίτερης ιστορικής ή αισθητικής αξίας). Τα έσοδα που θα εισπράττονται θα προορίζονται αποκλειστικά για τη διατήρηση και αύξηση του αστικού πρασίνου.

Το Σχέδιο Κανονισμού Πρασίνου, το οποίο περιλαμβάνει και τον πίνακα προστίμων, αναμένεται να συζητηθεί και να εγκριθεί την ερχόμενη εβδομάδα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στη συνέχεια από το δημοτικό συμβούλιο.

Ο πίνακας επιβαλλόμενων προστίμων ανά είδος παράβασης

1) Για την κοπή ή καταστροφή δένδρου ή θάμνου επιβάλλονται τα παρακάτω πρόστιμα:

Κοπή ή καταστροφή δένδρου

Πρόστιμο

α. για δένδρα ηλικίας έως 3 ετών από την ημέρα φύτευσης

300 €

β. για δένδρα ηλικίας 3-10 ετών

700 €

γ. για δένδρα ηλικίας άνω των 10 ετών

1500 €

δ. για δένδρα ιδιαίτερης ιστορικής ή αισθητικής αξίας

5.000 €

Κοπή ή καταστροφή θάμνου

 

α. για θάμνους ηλικίας έως 3 ετών

50 €

β. για θάμνους ηλικίας 3-10 ετών

100 €

γ. για θάμνους άνω των 10 ετών

150 €

2) Για την αυθαίρετη κλάδευση δένδρου ή θάμνου ή φθορά αυτών επιβάλλεται πρόστιμο που ανέρχεται στο 50% του προστίμου ολικής καταστροφής ή κοπής.

3) Για την τοποθέτηση αγωγών, καλωδίων, προβολέων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, αλυσίδων, υφασμάτων κ.λπ. και πινακίδων σήμανσης πάνω σε δένδρα επιβάλλεται πρόστιμο 100 Ευρώ ανά δένδρο.

4) Για τη δημιουργία κατασκευών γύρω από δένδρα και επί του πεζοδρομίου επιβάλλεται πρόστιμο 200 € ανά δένδρο.

5) Για την κάλυψη δένδρου από τέντα, ομπρέλα, σκιάδιο κ.λπ. επιβάλλεται πρόστιμο 1000 € ανά δένδρο.

6) Για τη σταθεροποίηση ή το σφράγισμα της επιφάνειας του εδάφους με κάλυμμα μη διαπερατό στο νερό (π.χ. άσφαλτος, μπετόν) επιβάλλεται πρόστιμο 200 Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

7) Για την αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων, οξέων, ελαίων ή άλλων χημικών υλικών ή λυμάτων επιβάλλεται πρόστιμο 200 Ευρώ.

8) Για την ανάρτηση απορριμμάτων σε δένδρα επιβάλλεται πρόστιμο 30 Ευρώ.

9) Για τη ρύπανση αστικών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου που χρησιμοποιούνται από φορείς για τη διενέργεια εκδηλώσεων επιβάλλεται πρόστιμο από 300-500 Ευρώ αναλόγως της περίπτωσης και το μέγεθος της ρύπανσης.

10) Για την καταστροφή χλοοτάπητα επιβάλλεται πρόστιμο 50 Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

11) Για την κλοπή φυτών  (θάμνων, ποωδών και εποχικών φυτών) επιβάλλεται πρόστιμο 100 Ευρώ.
12) Για το πλύσιμο οχημάτων ή μηχανημάτων σε αστικούς κοινόχρηστους χώρου πρασίνου επιβάλλεται πρόστιμο 50 Ευρώ.

13) Για τη ρίψη σκουπιδιών, αποτσίγαρων, μπουκαλιών, διαφόρων υγρών (πλην καθαρού νερού) και οποιουδήποτε ξένου υλικού σε χώρους πρασίνου επιβάλλεται πρόστιμο 15 Ευρώ.

14) Για την τοποθέτηση κλαδεμάτων από ιδιώτες σε χώρους πρασίνου επιβάλλεται πρόστιμο 60 Ευρώ.

15) Για την εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής και λοιπών άχρηστων υλικών από εργολάβους και οργανισμούς κοινής ωφέλειας σε χώρους πρασίνου και συμπίεση του εδάφους, επιβάλλεται πρόστιμο 150–1500 Ευρώ.

16) Για εγκατάλειψη οχήματος σε χώρο πρασίνου επιβάλλεται πρόστιμο 150 Ευρώ.

17) Για τη μερική ή ολική καταστροφή αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι, κ.λπ.) των αστικών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου επιβάλλεται πρόστιμο 150-600 Ευρώ.

18) Για την εναπόθεση οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων σε χώρο πρασίνου επιβάλλεται πρόστιμο από 90–300 Ευρώ.

19) Για το παρκάρισμα σε δρόμο που η Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος έχει προειδοποιήσει ότι θα γίνει κλάδευση δένδρων επιβάλλεται πρόστιμο 90 Ευρώ.

20) Για τη φθορά, καταστροφή, απομάκρυνση του αρδευτικού εξοπλισμού ενός χώρου πρασίνου επιβάλλεται πρόστιμο 100 Ευρώ συν την αξία των υλικών και εργασίας για την αποκατάσταση της ζημιάς.

21) Για την πρόκληση θορύβου σε πάρκο επιβάλλεται πρόστιμο 50 Ευρώ.

22) Για το άναμμα φωτιάς σε χώρους πρασίνου επιβάλλεται πρόστιμο 200 Ευρώ συν το κόστος για την αποκατάσταση τυχόν καταστροφών.

23) Για την καταστροφή σιδερένιου προστατευτικού κιγκλιδώματος χώρων πρασίνου επιβάλλεται πρόστιμο 60 Ευρώ ανά μέτρο.

24) Για την κυκλοφορία και το παρκάρισμα σε πάρκα και άλλους χώρους πρασίνου χωρίς ειδική άδεια, πάσης φύσεως τροχοφόρου, προβλέπεται κατ’ αρχάς η άμεση απομάκρυνσή του με δαπάνη του χρήστη και επιβάλλεται πρόστιμο 50 Ευρώ για δίκυκλα, 150 Ευρώ για Ι.Χ. και 300 Ευρώ για φορτηγά.

25) Για κατάληψη αστικού κοινόχρηστου χώρου πρασίνου από κάδους (σκάφες) για μπάζα, επιβάλλεται πρόστιμο 500 Ευρώ την ημέρα.

26) Για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων επάνω σε δένδρα και μέσα σε χώρους πρασίνου όπως σε νησίδες, παρτέρια κ.λπ. επιβάλλεται το αντίστοιχο πρόστιμο από τη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

27) Για την αυθαίρετη τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε χώρο πρασίνου επιβάλλεται το αντίστοιχο πρόστιμο από τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

28) Για την παράλειψη άμεσου καθαρισμού των αστικών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου από τα περιττώματα ζώων συντροφιάς επιβάλλεται πρόστιμο 100 Ευρώ. Εξαιρούνται οι ιδιοκτήτες σκύλων βοήθειας.

29) Για την παράλειψη τήρησης των κανόνων για τον ασφαλή περίπατο του σκύλου επιβάλλεται πρόστιμο 300 Ευρώ.

30) Για την αυθαίρετη φύτευση δένδρων σε πεζοδρόμια επιβάλλεται πρόστιμο 50 Ευρώ.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ