Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020
x

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η σχετική απόφαση της ΑΔΜΘ εκδόθηκε έπειτα από καταγγελία την οποία είχε κάνει στις 12 Απριλίου ο Σύλλογος Μελετητών Δημοσίων Έργων Κ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχει κανένα θέμα ως προς τη νομιμότητα του διαγωνισμού για την 'Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτών υπηρεσιών για τη δημιουργία προδιαγραφών και οδηγού για παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο του Δήμου Θεσσαλονίκης' π.δ. 74.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%”, αποφαίνεται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΜΘ). Η σχετική απόφαση της ΑΔΜΘ εκδόθηκε έπειτα από καταγγελία την οποία είχε κάνει στις 12 Απριλίου ο Σύλλογος Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΜΕΔΕΚΕΜ).

Όπως είχε γράψει η Voria.gr σε προηγούμενο ρεπορτάζ, στην καταγγελία του ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στη διακήρυξη του εν λόγω συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού παρατηρούνταν παρεκκλίσεις από τη νομοθεσία, τυπικού αλλά και ουσιαστικού χαρακτήρα. Επίσης σημείωνε πως στο παράρτημα το οποίο συμπεριλαμβανόταν στη διακήρυξη δεν υπήρχε “αναλυτική περιγραφή του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Έτσι, η αξία της σύμβασης εκτιμάται στο ποσό των 74.400 ευρώ εντελώς αυθαίρετα και κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης της νομοθεσίας...”.

Τέλος, ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ έκανε λόγο στην καταγγελία του περί “φωτογραφικού διαγωνισμού”, επικαλούμενος και το γεγονός ότι τελικώς εκδήλωσε ενδιαφέρον μόνον ένας υποψήφιος ανάδοχος, ο οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 3,33% “μία έκπτωση που υπάρχει σήμερα στις δημόσιες συμβάσεις μόνο όταν γνωρίζει εκ των προτέρων ο προσφέρων ότι δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός” ανέφερε ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ στην καταγγελία τους προς την ΑΔΜΘ.

Μετά την καταγγελία η ΑΔΜΘ επιλήφθηκε του θέματος, ζητώντας από τον δήμο όλο τον φάκελο της διακήρυξης. Όπως αναφέρει στην απόφασή της “από τoν αυτεπάγγελτο έλεγχο της διακήρυξης και όλων των σχετικών αποφάσεων και εγγράφων που απεστάλησαν, δεν προκύπτουν πλημμέλειες αναφορικά με την νομιμότητα της εν λόγω διαδικασία ανάθεσης”.

Νωρίτερα, στην καταγγελία του ΣΜΕΔΕΚΕΜ είχε απαντήσει και ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας αναφέροντας ότι αντικείμενο του διαγωνισμού δεν είναι κάποιες μελέτες αλλά «γενικές υπηρεσίες» οι οποίες “δεν εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα του διαθέσιμου προσωπικού του δήμου και δεν μπορούν να παρασχεθούν από αυτό”. Προσέθετε επίσης, πως “απ’ όσο γνωρίζουμε, δεν έχει υποβληθεί κάποια επίσημη ένσταση, από κάποιον υποψήφιο οικονομικό Φορέα, κατά του Τεύχους και των Όρων διακήρυξης, επομένως δεν υφίσταται κάποιο κώλυμα στη συνέχιση της διαδικασίας, λόγω μη ύπαρξης βάσιμου νομικά λόγου”.

Σημειώνεται ότι κατά το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο αποφασίστηκε η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής των παραδοτέων του διαγωνισμού για την “Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτών υπηρεσιών για τη δημιουργία προδιαγραφών και οδηγού για παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο του Δήμου Θεσσαλονίκης”.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ